Ekonomi

Ekonomi kategorisinde, genel ekonomik haberler, enflasyon, işgücü, faiz, borsa, gayri safi milli hasıla, ülke ekonomik büyümesi, ekonomik istatistikler, ithalat, ihracat, dış ticaret, bütçe, bütçe dengesi, ekonomik mevzuat haberlerine yer almaktadır.

Türkiye, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı onayladı

Türkiye, 27 Kasım 2014 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Konseyi’nde kabul edilen Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı onayladı. Karar, aynı zamanda Türkiye’nin anlaşmayı iç hukukunun bir parçası haline getirme yolundaki ilk adımı oldu.

Adana İSO 500’de 14 firma ile yer aldı

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasında, Adana’dan 14 sanayi firması yer aldı.

“Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su”

CFO Summit 2016’da “Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su” ödülleri sahiplerini buldu.

Doğal afetler, savaş ve terör

Allianz’ın yayımladığı yıllık Risk Barometresi Raporu’na göre, 2016 yılında Türk iş dünyası için en büyük risk doğal afetler. Savaş ve terör gibi politik riskler...

Siber suiistimalciler, şirketlerini 1,2 milyar dolar zarara uğrattı

Dünya genelinde 750 siber suiistimal olayını araştıran KPMG, şirketlerdeki suiistimalcilerin portresini çizdi. Araştırmalara göre siber suiistimalciler, çalıştıkları şirketlerin 2013-2015 yılları arasındaki dönemde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık zarara uğramasına yol açtı.

İhracat ve sanayiyle uğraşmak giderek ‘deli işi’ oldu

Sanayileşme serüvenimizin son 12-15 senede ciddi bir ivme kaybı yaşadığını ve Türkiye’de ihracat ve sanayiyle uğraşmanın giderek ‘deli işi’ olduğunu savunan Prof. Dr. Özlale;...

Hollanda ile krizde yeni başlık

Hollanda ile krizde yeni bir başlık açılıyor. İki ülke arasındaki diplomatik krizde şirket isimleri de geçmeye başladı.

TİSK’ten uyarı

Yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda sanayinin reel işçilik maliyeti yüzde 10,8 artarken, üretim, verimlilik ve istihdam artışları ise sıfıra yakın gerçekleşti. Türkiye İşveren Sendikaları...