Yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesinde Ak Parti, seçim beyannamesini açıkladı. Ekonomiden savunma sanayine pek çok alanda seçim sonrası yapılacak işlerin listelendiği beyannamede, Gıda ve Tarım başlığı altında neler yapılacağı da sıralandı.

Ak Parti Seçim Beyannamesini yayınladı. ‘Yaparsa yine Ak Parti yapar!’ mottosuyla yayınlanan beyanname, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunuş yazısıyla başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin avantajlarının anlatıldığı beyannamede, pek çok başlıkta yeni dönemde yapılacaklara yer veriliyor. Gıda ve Tarım başlığı da bu başlıklardan biri…

Beyannamede gıda ve tarım alanında bugüne kadar Ak Parti’nin gerçekleştirdiği uygulamalara yer verilirken, ‘Neler Yaptık’ bölümünde ise seçim sonrasında başlanacak çalışma ve projeler sıralanıyor.

Tarımsal desteklerin sayısını azaltarak daha etkin bir destekleme politikasının izleneceği kaydedilen beyannamede, “2023 yılında Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın 150 milyar dolara, tarımsal ihracatın ise 40 milyar dolara çıkarma hedefinden” vazgeçilmediği vurgulanıyor.

Yapılacakların 8 sayfada özetlendiği Gıda ve Tarım başlığında vaatler arasında şunlar yer alıyor:

Tarımsal desteklerin sayısı azaltılarak daha etkin bir destekleme politikası izlenecek.

2023 yılında Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını 150 milyar dolara, tarımsal ihracatını 40 milyar dolara yükseltme hedefiyle çalışmalar devam edecek.

Önümüzdeki dönemde kümülatif olarak 8,5 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak ve tarla içi geliştirme hizmetleri desteklenecek.

2018 yılında çiftçilere toplam 14,5 milyar TL destekleme ödemesi yapılacak.

Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak.

Tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği vermeye devam edilecek.

2018 yılında yaklaşık 16.700 genç çiftçinin uygulayacağı projelere 503 milyon TL destek verilecek.

81 il ve 250 köyde Birlikte Üretim Modeli hayata geçirilecek.

2020 yılına kadar IPARD-II kapsamındaki destekler sürdürülecek. Sağlanacak 5,2 milyar TL hibe ile 10 bin yeni yatırım desteklenecek, 50 bin yeni istihdam oluşturulacak. Kırsal alana 8,4 milyar TL’lik yatırım kazandırılacak.

2018 yılı sonu itibarıyla koruma altına alınan büyük ova sayısı 265’e, 2023 yılı hedefi olarak ova sayısı 300’e çıkarılacak.

Aile işletmelerini ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projeler uygulanarak pazara yönelik üretim yapmaları sağlanacak.

Yüksek teknolojili seracılık ve dikey tarım gibi modern tarımsal tekniklerin uygulanacağı yatırımların yapılması amacıyla çiftçiler ve girişimcileri desteklenecek. Yaş sebze ve meyvede yerli tohumla üretilen aşılı ve diğer fidelerin kullanımına destek verilecek.

Yenilenebilir enerjinin tarımda kullanımı teşvik edilecek.

Bilgi teknolojilerinin arazi kullanım ve toprak koruma amaçlı kullanımı yaygınlaştırılacak.

Kesme çiçek, süs bitkileri üreticiliğine önem vererek, havalimanına yakın bölgesel hal ve mezatlar oluşturulacak.

Sertifikalı tohum üretimi 2 milyon tona çıkarılacak. Sertifikalı tohum kullanımına destek verilecek.

TİGEM ile Sudan Hükümeti ortaklığında kurulan şirket aracılığıyla Sudan’da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisi Türk girişimcilerin yatırımına açılacak.

Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesi sağlanacak. Uzun süreli kiralama garantisi kapsamında özel sektöre lisanslı depo yaptırılacak. 2018 yılında 2,5 milyon ton kapasiteli depo yapımı tamamlanacak.

Hazine arazilerini kullanan çiftçilere kullandıkları arazilere 10 yıl boyunca kullanım hakkı verilecek. Çiftçiler, 10 yılın sonunda da isterlerse bu arazileri satın alabilecekler veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyebilecekler.

Orman alanlarını çoğaltmak, erozyonu önlemek, ceviz, badem, zeytin vb. ürünlerin üretimini desteklemek üzere 10 bin dönüme kadar Hazine taşınmazı gerçek ve tüzel kişilere kiralama amaçlı olarak arz edilecek.

Hayvan varlığı artırılacak. Damızlık hayvan desteği artacak.

Hayvan sağlığını koruyacak, refahını ve verimi artıracak ahır/ağılların yapımı ve yenilenmesi teşvik edilmeye devam edecek. Buzağı kayıp ve ölümlerinin azaltılması için gerekli tedbirler alınacak.

Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığa özel önem vererek, entegre tesislerin kurulması desteklenecek.

Hayvan varlığını artırmak amacıyla, Ziraat Bankası kredi olanaklarıyla şartları uygun olan yetiştiricilere 250 bin damızlık gebe düve, 300 başa kadar olmak üzere toplamda 500 bin baş damızlık koyun verilecek.

İhtiyaç durumlarında süt piyasasının regülasyonu uygulamasına devam edilecek. Üreticinin ve tüketicinin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve süt fiyatlarında istikrarın korunması sağlanacak.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim artırılacak. Su ürünleri ihracatı ise 1 milyar doların üzerine çıkarılacak.

Tarım sigortalarının kapsamını genişletme çalışmalarına devam edilecek. Serin iklim tahıllarında uygulanan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamına mercimek ve nohut ürünleri de dahil edilecek.

Elma, armut ve ayva meyvelerinde teminat başlangıcının pembe/ beyaz tomurcuk dönemine çekilmesi sağlanacak. İncirde ve üzümde yağmur zararı ve küçükbaş hayvanlarda yavru atma riski teminat kapsamına alınacak.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek.

Kurulma aşamasındaki 17 Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Ar-Ge çalışmalarına hız verilecek.

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerden kaynaklanabilecek risklerin önlenmesi, kontrol ve denetim sisteminin etkin şekilde işletilmesi sağlanacak.

Ambalajlı ürünlerin etiketlerinde besleyici değerlere ait bilgiler zorunlu hale getirilecek. Tüketici, tükettiği gıdanın içinde yer alan bileşenlerin kendilerine hangi faydaları sağlayacağını öğrenebilecek.

Gıdalarda tuz ve şeker azaltılmasına teknolojinin imkân verdiği ölçüde devam edilecek.

Gıda üretiminde markalaşmaya yönelik olarak KOBİ’ler desteklenecek.

Biyo-terörizm ve biyo-tehdit için ulusal önleyici tedbirleri içeren zorunlu kılavuzlar hazırlanacak.

Mayınlı araziler ekonomiye kazandırılacak; yaklaşık 180 milyon m²lik alanda yer alan tüm mayın tarları ve patlamamış mühimmat ile kirletilmiş alanlar, tarım, hayvancılık, ticaret ve iskâna açılacak.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi kararları hızla hayata geçirilmeye devam edilecek. Bu kapsamda; üretimden son tüketiciye kadar olan tedarik zincirine ilişkin kayıt sistemi güçlendirilecek.

Lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması için yasal ve kurumsal düzenlemelere devam edilecek.

Yaş meyve-sebze tedarik zincirinde maddi kayba neden olan fire oranlarını en aza indirmek ve lojistik süreçlerinin genel kalitesini artırmak amacıyla tarladan tüketiciye soğuk zincir yatırımları desteklenecek.

Tarım ürünlerinin paketlenmesi, perakende satış noktalarına sevk edilmesi ve perakende satış noktalarında sergilenmesi hususlarında belirlenen uluslararası standartlara tam uyum sağlanacak.

Tedarik zincirinin kritik noktalarından biri olan toptancı hallerinin daha etkin çalıştırılması ve modernizasyonuna yönelik yasal çalışmalar tamamlanacak.

Yem bitkisi üretim destekleri arttırılacak.

Tarım ürünlerinin işlem göreceği ürün ihtisas borsaları çeşitlendirilecek ve aktif bir biçimde faaliyete geçirilecek.

Tarımsal desteklerin belirlenmesinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri dikkate alınacak. Desteklerde sadeleştirmeye giderek desteklerin etkinliği artırılacak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve gıda güvenliği gözetilecek.

Tarımsal piyasalarla finansal piyasaları ürün ihtisas borsası ile entegre edilecek.

Lisanslı depo sayısı, depolama kapasitesi ve ürün çeşitliliği artırılacak.

Sebze ve meyve ticaretinde düzenlemeye giderek yeni hal kanunu hayata geçirilecek.

Girişimcilerin yurtdışı pazarlara açılması amacıyla elektronik ticaret hizmetlerinin geliştirilmesi sağlanacak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın