Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yıllık hedefleri içeren Yeni Ekonomi Programını (YEP), Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Yeni Ekonomi Programının 3 temel alan üzerine oturduğunu söyleyen Albayrak, enflasyon, kamu maliyesi, istihdam, cari açık ve bankacılık alanlarını öne çıkardıklarını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Yeni Ekonomi Programını açıklayan Berat Albayrak, “önümüzdeki 3 yıllık ekonomi programımızı yazarken ana motivasyon kaynağımız yeni bir başarı hikayesi yazma hedefimizdir” dedi.

Türkiye’deki tüm önemli ekonomi paydaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu, ilk defa bu kadar büyük kapsamlı bir OVP hazırladıklarını kaydeden Bakan Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı üç ana temel üzerine oturuyor. Birincisi dengelenme, sonra disiplin ve nihayetinde değişim olarak kurguladığımız bu süreç; ekonomimizin bazı temel alanlarında daha sürdürülebilir bir modele geçmeden önce, 2019-2021 döneminde ekonomik dengelenme yaşadığımız bir yol haritasını ortaya koyuyor.” şeklinde konuştu.

“Büyümeyi sürdürülebilir çizgiye getireceğiz”

Büyümeyi sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye getireceklerini ifade eden Albayrak, temel amaçlarının 2020 yılında yüzde 3,5 ve 2020’den sonra yüzde 5 şeklinde bir büyüme sağlamak olduğunu vurguladı.

YEP’te enflasyon, kamu maliyesi, istihdam ve cari açıkla bankacılık alanlarını öne çıkardıklarını belirten Albayrak; “Merkez Bankası fiyat istikrarı için elindeki tüm amaçları bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Ancak enflasyon için bu yeterli değildir. Toplum genelinde bir desteğe ihtiyacımız var. Yeniden yapılandırılmış finansal istikrar ve kalkınma komitesi hayata geçirilecek. Enflasyonla topyekün mücadele planını hayata geçireceğiz. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar yakından izlenecek ve bunlarla mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, YEP’in enflasyon, cari açık, bütçe açığı, istihdam gibi alanlardaki hedefleri konusunda şu bilgileri paylaştı:

Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 olarak belirlendi.

Cari açık, yüzde 2.6 düzeylerine inecek.

İşsizlik oranları 2020’de yüzde 10.8 seviyesine düşmüş olacak. 2021 yılında Türkiye, 2 milyon yeni istihdam oluşturmuş olacak.

Büyüme hedefleri; 2018 için yüzde 3.8, 2019 için yüzde 2.3, 2020 için yüzde 3.5 ve 2021 için yüzde 5 olarak belirlendi.

Bütçe açığının GSYH’ya oranı hedefi 2018 için yüzde 1.9, 2019 için yüzde 1.8, 2020 için yüzde 1.9, 2021 için yüzde 1.7 olarak belirlendi.

Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nın uygulanmaya başlanmasından itibaren, 3’er aylık dönemlerde eylemlerin uygulanmasının takip edileceğini de sözlerine ekledi.

Yeni Ekonomi Programının temel hedefleri

Bakan Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda belirlenen temel hedefler şunlar oldu:

Sıkı para ve maliye politikaları eşgüdüm içerisinde yürütülerek tüketici enflasyonu, 2020 sonu itibarıyla yeniden tek haneli oranlara, 2021 sonu itibarıyla da yüzde 6,0’a düşürülecek.

Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu

Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacak. Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacak.

Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranı önümüzdeki üç yıl yüzde 2’nin altında tutulacak ve merkezi yönetim bütçesinde faiz dışı fazlanın milli gelire oranı program dönemi boyunca artarak 2021 yılında yüzde 1,3’e ulaşacak. Oluşturulan bu mali alan gerek duyulduğunda üretime dayalı ekonomik dönüşümü finanse etmek için kullanılacak.

2019 yılı bütçesinde toplam 75,9 milyar TL tutarında (milli gelirin yüzde 1,7’si oranında) tasarruf ve tedbir uygulandı. Bunların 59,9 milyar TL’si harcama tasarruflarından ve 16,0

milyar TL’si gelir arttırıcı tedbirlerden sağlanacak. Harcama tasarrufları: 30,9 milyar TL – Yatırımlar, 13,7 milyar TL – Teşvikler, 10,1 milyar TL – Sosyal güvenlik, 2,5 milyar TL – Mal ve hizmet, 2,7 milyar TL – Diğer.

İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacak. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacak. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecek.

Farklı veri kaynaklarını toplayan Vergi Veri Analiz Merkezi kurularak kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınarak vergilendirilecek ve tahsilat etkinliği geliştirilerek vergi gelirleri artırılacak.

Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmaları yapılacak. Bu çalışmaların sonuçlarına göre gerektiğinde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek, böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimini ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılmasını temin edecek bir politika seti devreye sokulacak.

Ekonomimizin yabancı tasarruflara bağımlılığını kalıcı olarak azaltacak ve cari açığın milli gelire oranını yüzde 3’ün altına düşürecek ihracat, turizm ve sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temelleri atılacak.

Turizmde yeni projelerin ve hedef ülke programlarının uygulanması ile 2017 yılında 23 milyar dolar olan seyahat gelirleri 2021 yılında 42 milyar dolara çıkarılacak.

Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumlar yeniden yapılandırılacak, liyakat ve performans odaklı insan kaynağı yönetimiyle kurumlara güven artırılacak, hızlı karar alan, piyasaların ve özel sektörün önünden giden ve özel sektörün önünü açan bir yönetim anlayışı benimsenecek, finansal istikrarı ve güvenliği esas alan yeni bir finansal mimari oluşturulacak.

Finansal hizmetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi için Türkiye Finansal Hizmetler Kurulu kurulacak.

YEP’teki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili proje ve programlar hayata geçirilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz