Şirketten KAP'a yapılan açıklamada; gazlı içecekler (%3,3 artış), gazsız içecekler (%8,5 artış) ve çay kategorilerindeki (%20,9 artış) güçlü performansın hacim artışına katkı sağladığı kaydedilirken; su kategorisinin satış hacminin %3,2 gerilediği bildirildi.

Coca-Cola İçecek’in satış hacmi 2017 yılında %4,1 oranında artış kaydetti. Türkiye operasyonlarının satış hacmi son 5 yılın en yüksek büyüme oranını sergileyerek %3,3 artış gösterdi.

Coca-Cola İçecek A.Ş., şirketin 2017 yılına ait satış hacmi rakamlarını geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, 2017 yılında konsolide satış hacminin beklentiler doğrultusunda %4,1 artış kaydettiği belirtildi. Gazlı içecekler (%3,3 artış), gazsız içecekler (%8,5 artış) ve çay kategorilerindeki (%20,9 artış) güçlü performansın hacim artışına katkı sağladığı kaydedilirken; su kategorisinin satış hacminin %3,2 gerilediği bildirildi.

Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmi içindeki payının 2016 yılında %51 iken, 2017 yılında %50 olarak gerçekleştiği ifade edilen bildirimde, şirketin 2017 yılı gerçekleşmelerine ilişkin şu bilgiler yer aldı:

“2017’nin dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %1,4 artış kaydetti. Söz konusu dönemde gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri sırasıyla %3,0 ve %16,8 büyüme sergilerken, su ve çay kategorileri sırasıyla %4,0 ve %7,7 daralma gösterdi.”

Türkiye Operasyonu: Son 5 yılın en yüksek büyüme oranı

“2017 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi son 5 yılın en yüksek büyüme oranını sergileyerek %3,3 artış gösterdi. Gazlı içecekler %1,7, gazsız içecekler %4,1, çay kategorisi ise %20,7 artışla büyümeye katkı sağlarken, su kategorisinin satış hacmi, kategori karlılığını artırmaya yönelik stratejimize paralel olarak %6,8 geriledi. Gazlı içecek kategorisi, gelir artışı ve kaliteli hacim büyümesine yönelik inisiyatiflerimizle 5 yılın ardından pozitif büyüme kaydetti. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı artış eğilimini korurken, 2016 yılındaki %20 seviyesinden 2017 yılında %22 seviyesine yükseldi. Satılan paket sayısındaki artış ise %9 ile hacim artışının üzerinde gerçekleşti.

2017’nin dördüncü çeyreğinde ise, Türkiye operasyonlarının satış hacmindeki artış %1,9 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde gazlı içecek kategorisi, küçük paketlerin satış hacmindeki %23,5 artışın etkisiyle %5,7 büyüme kaydetti. Küçük paketlerin toplam gazlı içecek kategorisindeki payı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artarak %25,7’ye ulaştı. Gazsız içecek kategorisi, meyve suyu ve buzlu çaydaki çift haneli büyümeyle birlikte %13,2 hacim artışı gösterdi. Diğer yandan, su kategorisinin satış hacmi, karlılık odağımız doğrultusunda %0,7 geriledi. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki yüksek bazın etkisiyle %7,9 daraldı.

Uluslararası Operasyonlar

2017 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan ve Irak pazarlarındaki büyümeyle %4,9 artış gösterdi.

  • Pakistan satış hacmi %3,5  artış kaydetti. Karlı hacim büyümesine yönelik stratejilerimiz ve 3 yılın  ardından 2017 başında yapılan fiyat artışları toplam hacim büyümesini  yavaşlattı. Diğer yandan, Coca-Cola markası, saha uygulamalarındaki  iyileşme ve Coke Studio gibi başarılı tüketici aktiviteleriyle gazlı içecek  kategorisinin üzerinde performans sergiledi.
  • Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %5,5 artış gösterdi. Irak,  büyük ölçüde gazlı içecek kategorisindeki büyümeye bağlı olarak %5,5 hacim  artışı sergilerken, Ürdün’deki hacim artışı %5,0 olarak gerçekleşti.
  • Orta Asya operasyonları, Kazakistan ve Azerbaycan’daki güçlü performansa  bağlı olarak %7,0 büyüme kaydetti. Finansal kriz sonrasında güçlü bir ivme  yakalayan Kazakistan, %17,5 hacim artışıyla birlikte şimdiye kadarki en  yüksek hacim rakamına ulaştı. Ülkedeki güçlü saha uygulamaları, başarılı  tüketici aktiviteleri ve makroekonomik ortamı destekleyen yüksek petrol  fiyatlarına bağlı olarak tüm kategoriler çift haneli hacim artışı  sergiledi. Bölgedeki en büyük ikinci pazarımız Azerbaycan ise, gazlı içecek  kategorisindeki güçlü büyümeyle %27,2 hacim artışı kaydetti.  Türkmenistan’ın satış hacmi ise, makroekonomik ortamdaki yavaşlama ve konvertasyon  sorununa bağlı olarak operasyonlarımızda meydana gelen kesintilerin  etkisiyle %45,8 geriledi.

2017’nin son çeyreğinde, uluslararası operasyonların satış hacmi %0,8 artış gösterdi.

  • Pakistan satış hacmi, önceki yılın aynı  dönemindeki %13,1’lik büyümenin ardından, 2017’nin son çeyreğinde fiyat  artışlarının etkisi, olumsuz hava koşulları ve tüketici güvenini etkileyen  makro belirsizliklere bağlı olarak %3,7 daralma gösterdi.
  • Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %3,7  arttı. Irak, gazlı içecek kategorisindeki büyümeyle %4,9 hacim artışı  kaydederken, Ürdün satış hacmi, zayıf makroekonomik ortam ve yavaşlayan  tüketim harcamalarına bağlı olarak %2,6 geriledi.
  • Orta Asya operasyonları %5,3 hacim artışı  kaydederken, Türkmenistan hariç tüm pazarlar çift haneli hacim artışı  gösterdi. Yılın son çeyreğinde Kazakistan, önceki yılın aynı dönemindeki  %14,3 hacim artışının üzerine %13,4 büyüme gösterdi. Azerbaycan satış  hacmi ise %34,7 artış kaydetti.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz