At Hekimliği

0
5217

Editörlüğünü Prof. Dr. Ender Yarsan’ın üstlendiği ve alanında uzman 38 akademisyen/veteriner hekimin katkılarıyla hazırlanan At Hekimliği kitabı, içerdiği en güncel bilgilerle bu alandaki bilimsel boşluğu dolduracak kaynak bir kitap olarak öne çıkıyor.

Alanında söz sahibi olan ve kendi konularında uzman akademisyenler tarafından, 32 Bölümden oluşacak şekilde hazırlanan, editörlüğünü Prof. Dr. Ender Yarsan’ın yaptığı 1400 sayfalık At Hekimliği kitabı Güneş Tıp Kitabevleri tarafından satışa sunuldu.

Veteriner Hekimlerin uğraşı alanları içerisinde atın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan kitabın editörü Prof. Dr. Ender Yarsan, Önsöz’de kitabı ve içeriğini şöyle aktarıyor:

“Veteriner hekimlikte türe has olarak hastalıkların tespit edilmesi ve sağaltım noktasında yapılabilecek uygulamaların değerlendirilmesi son derece önemlidir. Son dönemde ortaya çıkan eğilim de açıkçası bu yöndedir. Eğitim süreci içerisindeki meslektaşlarımızın ileriye dönük olarak hangi alanda çalışacaklarını belirlemeleri ve bu alanda daha yoğun bir bilgi birikimine sahip olmaları öncelikli hedefleri olmalıdır.

Veteriner Hekimlerin uğraşı alanları içerisinde de At önemli bir yere sahiptir. Bugün için Veteriner Hekimliğin önemli bir uğraşı alanını oluşturan bu konuyla ilgili kapsamlı bir eserin kazandırılması, güncel bilgilerin aktarılması düşüncesiyle hazırladığımız “At Hekimliği” Kitabımızda farklı disiplinlerden olan akademisyenler ve meslektaşlarımız bilgi birikimlerini aktardılar ve katkı sağladılar.

At, Türkler tarafından evcilleştirilmiş ve Türkler ata binen ilk topluluklar olmuştur. Başta Çinliler olmak üzere bütün Avrupalı kavimler, ata binmeyi Türklerden öğrenmişlerdir. At, binek hayvanı olarak ehlileştirildikten sonra, insanlara hareket kolaylığı sağlamış, birbirinden habersiz yaşayan insan topluluklarının ilişki kurmalarına vesile olmuş, dolayısıyla da kültürel alışverişin yaygınlaşmasına, medeniyetlerin gelişmesine etki eden bir varlık olarak tarihteki yerini almıştır. Türkler, atı hem ekonomik bir varlık olarak hem de binek hayvanı ve savaş aracı olarak değerlendirmişler ve ata oldukça fazla önem vermişlerdir. Bu önem atları Eski Türklerin askeri, ekonomik, sosyal, dini hayatlarının içine kadar sokmuş; Eski Türklerin dilinde, destanlarında yer almasında etkili olmuştur. Türklerin atlara olan bu bağlılığı diğer milletlerin ilgisini çekecek seviyede olmuştur. Batılı yazarlar, “at, başka bir kavmi sadece sırtında taşır, fakat Hun kavmi at sırtında ikamet eder”; “ata yapışık kavimler”, “At, Türk‘ün kanadıdır” şeklindeki ifadelerle bu durumu anlatmışlardır. At daha sonraki dönemlerde de gerek Türkler gerekse uluslararası diğer topluluklar açısından önemini her zaman korumuştur. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan, sanat ve ulaşım yönüyle çok geniş bir yelpazede bu durumu ifade etmek mümkündür.

Söz konusu eser 32 Bölümden oluşacak şekilde hazırlandı;

Türk Atçılık ve Biniciliğinin Dünya Medeniyetine Katkıları

At Yetiştiriciliği

Fizyolojik – Biyokimyasal Parametreler ve Klinik Yönden Değerlendirilmesi

Atlarda İlaç Kullanımı – Antibiyotik Direnci – Ruhsatlı İlaçlar

Atlarının Beslenmesi – Beslenme Hastalıkları

Paraziter Hastalıklar

Sindirim Sistemi Hastalıkları – Kolik

Karaciğer ve Periton Hastalıkları

Dolaşım Sistemi Hastalıkları

Üriner Sistem Hastalıklar

Solunum Sistemi Bozuklukları

Deri Hastalıkları

Neonatal Dönem Hastalıkları

Lokomotor Sistem Hastalıkları

Ayak Hastalıkları

Kısraklarda Seksüel Siklus, Siklus Sorunları ve Yönetimi

Kısraklarda Riskli Gebeliklerin Yönetimi ve Periparturient Sorunlara Klinik Yaklaşımlar

Homeopati

Düz Koşu Atlarının Antrenmanı

Atlı Terapi

Anestezi, Sedasyon ve Ötanazi

At Yarışlarında Doping

Besin Maddesi Olarak At Eti; Hipofaji

Kısrak Sütü ve Geleneksel Bir İçecek Olarak Kımız

Zehirlenmeler ve Sağaltım Uygulamaları – Zehirli Bitkiler

Konular Nasıl İşlendi;

• Hastalıklara ilişkin değerlendirmeler; hastalığın tanımı, klinik bulguları, tanı ve sağaltımları şeklinde yapıldı.

• Atlarda ilaç kullanımı ve mevcut ilaçlar ayrı başlıklar halinde sunuldu.

• Sağaltımda kullanılacak ilaçlar konusunda mümkün olduğunca örnek reçeteler de yine bu eser içerisinde verildi.

• Atlarda kullanılabilecek ilaçlar da bir bütün halinde tablolar şeklinde sunuldu.

“At Hekimliği” kitabı alanında gerçekten söz sahibi olan ve kendi konularında uzman akademisyenlerin/meslektaşlarımızın katılımı ile hazırlandı. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde ve titiz bir çalışmayla konular ele alındı ve yazıldı. Mümkün olduğunca güncel bilgiler, hem klinisyen meslektaşlarımıza yönelik pratik yaklaşımlarla; hem de eğitim-öğrenim hayatındaki öğrencilerimize yönelik olarak sunuldu. Bu alandaki bilimsel boşluğu da dolduracağına inandığımız kaynak bir Kitap olarak şekillendi.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın