6.8 C
Ankara
Çarşamba, Nisan 14, 2021

Endüstri 4.0, Rekabet ve Gıda Sanayinde İnovasyon Yönetimi Nasıl Olmalı?

Okumalısınız!

Yaşam İçin Gıda
Gıda, yaşamdır! Yaşamınız söz konusu olduğunda efsaneleri bir kenara bırakın!

Endüstri 4.0 işimize yarar mı?

Endüstri 4.0; dizayn, üretim, operasyon, ürün ve üretim sistem hizmetlerinde transformasyon yaratmaktadır. İnsan, makine ve aksamlar arasındaki akıllı ve interaktif yakınlaşma, üretim sistemlerinde; %30 daha hızlı, %25 daha verimli ve yüksek miktarda üretim sağlama imkanına kavuşturmaktadır. Elbette işimize yarar!

Endüstri 4.0 ile Üretimde transformasyonun getirisi ne kadar?

Şirketler; çok boyutlu, birbiriyle bağlantılı tam entegre otomatik işletmeler ile, hızlılıkta, verimlilikte, kalitede, esneklikte ve kârlılıkta ciddi artışlar elde edecekler. Mesela, Almanya’nın; Endüstri 4.0 ile gelecek 10 yıl içinde verimliliğini artırırken, üretim maliyetlerinde %5-8 arasında düşüş gerçekleştirmesi ve 90-150 milyar Euro kazanç elde etmesi öngörülmektedir. Yüksek bir getiri değil mi!

BCG tarafından yapılan çalışmaya göre; Endüstri 4.0, Alman ekonomisine 10 yıl içinde %1 katkı yaparken, 390.000 kişiye yeni iş imkânı ve üreticilerin 290 milyar Euro yatırım yapmalarına yol açacaktır. Üretimin, Endüstri 4.0’e tamamen geçmesi 20 yılı alabilir ve önümüzdeki 5-10 yıllık periyot içinde kazananlar ve kaybedenler netleşecektir. Kim kaybetmek ister?

Endüstri 4.0 tarım, gıda ve içecek sektörlerini de etkiliyor. Sağlıklı ve çevre dostu ambalaj talepleri, raf ömrünün uzatılması, modifiye atmosferli ambalajlar, daha taze ve daha sağlıklı ev tipi ürünler sunulması talep ediliyor. Gelişen teknolojik imkanlar nedeniyle sağlığa faydalı gıdaların yani nutrasötiklerin raflara girmesini izliyoruz. Tüm bunların yanında azalan kâr marjları, artan yerel ve global rekabet, artan ücretler ve talepler şirketler arasında kıyasıya rekabeti getiriyor. Bundan kimler kârlı çıkacak?

Endüstri 4.0 çağında Gıda Sanayi Endüstrisi Neler Yapmalı?

Endüstri 4.0, gıda ve tarım sanayini de etkilemiş bulunuyor.

Gıda sanayi tedarik zincirinin tüm aşamaları etkinlik, dijitalleşme ve data paylaşımı açısından daha verimli hale gelmektedir.

Firmalar stratejik dijitale geçiş planı hazırlayıp, böylece gelecekteki teknoloji kullanımı, data paylaşımı ve çalışanlarının eğitimini planlamak zorundadırlar. İş gücü eğitimi son derece kritik bir faktör!

Endüstri 4.0 iş olanakları yaratacaktır. Ancak bu işler farklı becerilere sahip kişiler için geçerli olacaktır.

Üretici şirketler ayakta kalmak istiyorlarsa yeni becerilere sahip insanları işe alacak ve daha kompleks olan operasyonları bu kişiler ile yöneteceklerdir.

Endüstri 4.0’de Hatların Durması!

Üretimde duruş maliyetleri iyice artacaktır. Bu nedenle firmalar mekanik, elektrik, yazılım ve haberleşme hatalarını hızla çözmek için nitelikli eleman bulunduracaklardır.

Nitelikli eleman bulundurma maliyeti üretim hattının durmasındaki maliyete göre oldukça düşük olacaktır.

Birazda geleceğe bakmaya ne dersiniz?

Bir çiftçi ve tarlasını düşünelim. Tarlasını sürecek. Traktörü insansız. Kabinde kimse yok. Traktör kendi kendine çalışıyor ve tarlayı sürüyor. Uzaktan kumanda edilebilen bu Traktörü yakından incelediğinizde, çok boyutlu bilgisayar monitörlü, tamamıyla dijital ve akıllı sistemlere sahip olduğunu görürsünüz. Toprağın yapısını biliyor. Ekilecek bitkinin besin ihtiyacına göre gübre veriyor. Hasat zamanına kadar yapılan tüm aktiviteler ve datalar çiftçinin ofisinde kayıtlı. Bu çiftçi hava durumunu, tarımsal ilaç kullanımını, alınacak verimi, elde edeceği geliri masasından izleyebilecek. Süt veya et besiciliği yapan bir çiftçi hedeflediği süt veya et üretim miktarına göre beslenme uygulamalarını yine masasından yönetebilecek. Günlere ve aylara göre elde edeceği geliri hesaplayabilecek ve ona göre aksiyon alabilecek. Kamera sistemleri ve akıllı bağlantılı sistemler ile hayvanlardaki vücut ısı değişimlerine kadar her şeyi izleyip operasyonları yönetebilecek. Verimlilik ve kalite artarken maliyetler düşecek. Bu tür işletmeler ile kim rekabet edebilir?

Farklı düşünme ve yönetme zamanı!

Biz her şeyi biliyoruz anlayışında olan bir işveren anlayışı ile değil, global pazarları, teknolojik gelişmeleri, yeni çıkan ürünleri, çalışan becerilerindeki gelişmeleri, rakiplerin durumunu, gelecek 10 yıl içinde olacak teknoloji ve tüketici taleplerindeki değişimleri takip eden, kendi seviyesini ölçen ve değişimlere hızla adapte olan ve aksiyon alan bir anlayışa ihtiyaç var.  Bu ancak deneyime, bilgiye ve beceriye önem vermekle olur.

Şirketlere verdiğim seminer ve workshoplarda bu konuları özellikle işliyor ve sektör uzmanı olarak inovasyon sistemi kurmalarına destek veriyorum.

Örneğin Güney Kore dijital ve teknolojik inovasyon ile verimlilikte ve ihracatta ciddi artış ve kazanımlar elde etmektedir. Etkin yönetim, verimlilik, eğitim, pazarlama, teknoloji, inovasyon ve değişime öncülük etmek şart!

Endüstri 4.0 ve Gıda Tedarik Zincirinin Halkaları

Gıda tedarik zincirinin ilk halkası çiftçilerdir. Gıda ürünleri, tarladan fabrikalara, fabrikalardan dağıtımcılara ve oradan da tüketicilere ulaştırılır. Endüstri 4.0 ile bunlar birbirine entegre edilecektir. İzlenebilirlik daha kolay ve verimli olacaktır. Ürünler pazara daha hızlı ulaşacaktır. Elektronik izleme imkanları ile ürünün rafta kalış süresi izlenecek, fazla üretim yapılmayacak ve şirketlerin verimliliği artacaktır. Yavaşta olsa bu uygulamalar gıda sanayinde yerini alacaktır. Maliyetler düşmez mi?

Stratejik gıda sanayi tedarik zinciri aşağıdaki halkalardan oluşur

 • Tohum teknolojisi
 • Tarım
 • İşleme
 • Ulaşım
 • Hammadde ve Malzemeler
 • İmalat
 • Pazarlama ve Marka Yönetimi
 • Çalışanların Eğitimi
 • Teknoloji Yönetimi
 • Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi
 • Perakende
 • Müşteriler (Yerel ve Global)
 • Gıda Hazırlama
 • Tüketim

Şirketler ayakta kalabilmek ve rekabet edebilmek için altyapı ihtiyaçlarını, yeni teknolojilere hızla adapta olabilme ve işgücünü ona göre eğitmeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir.

İşgücü Transformasyonu ve Maliyet Yönetimi

Endüstri 4.0’de sadece teknolojiye yatırım yetmez, insana yatırım son derece önemli. Çünkü çalışan sayısında azalma olmasına rağmen, yeni teknolojilerin efektif kullanımı ve yeni iş alanları için yeni beceriler gerekecektir.

Endüstri 4.0 enterkonnekte akıllı ve dijital makinelerin birbiriyle etkin iletişimine dayanır. Bir makine arıza yaptığında tüm sistem durur. Rutgers Üniversitesi’ne göre; gıda sanayinde böyle bir duruşun maliyeti 30.000 USD/saat ve otomotiv endüstrisinde ise 600.000 dolar/saat olmaktadır.

İlerde akıllı sistemler ve robotların yaygınlaşacağını gıda tedarik zincirine ekleneceğini düşünürsek 2 şeyle karşılaşacağız.

 • Üretim hızı çok çok artacaktır.
 • Hattın duruş maliyeti çok çok yüksek olacaktır.

Dolayısıyla makinelerin maksimum hızda onarılması kritik önem arz etmektedir. Bu nedenle firmalar finansal kayıplar yaşamamak için problemleri hızla çözebilecek kadroları bulundurmak zorunda kalacaklardır. Becerileri geliştirmek süreklilik arz edecektir.

Elbette işgücünün eğitilmesi bir maliyet getirmektedir. Ancak hatların duruş maliyeti bunun kat kat üzerinde olacağı için çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi şirketlerin yaşayabilmesi, verimlilik, inovasyon ve rekabet gücü açısından son derece kritik öneme sahiptir.

Sonuç

 • Endüstri 4.0; tarım, gıda, içecek ve hayvancılık sektörlerini etkileyecektir. Yeni iş kolları oluşurken firmaların işgücü planlarını ona göre yapmaları ve çalışanlarını eğitmeleri gerekmektedir. Eğitim bir maliyet unsuru olarak değil, bir rekabet avantajı olarak görülmelidir.
 • Şirketler, Endüstri 4.0’ü planlarken uzun vadeli plan yapmalıdır. Ayrıca iç ve dış pazarlara yönelik olarak, etkin stratejik pazarlama (iç ve dış pazarlar), Ar-Ge, inovasyon, çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi ve teknoloji yönetimi organizasyonlarını ve uygulamalarını hayata geçirmelidirler.
 • Tüm bunların hızla hayata geçirilmesi ve girişimciliğin artması için uzun vadeli finansal kaynakların yaratılması ve sunulması hayati önem taşımaktadır.
 • Global rekabet koşulları zorlaşırken gerekli aksiyonu alıyor musunuz?

Son Haberler

Kestane kanseriyle mücadelede başarı

Kestane kanseriyle mücadelede başarı