Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında 5996 sayılı Kanun kapsamında kontrol görevi yapan personele her ay ortalama 440 TL ilave ödeme yapılacak.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.  Dönem Toplu Sözleşmenin 16’ncı maddesi gereğince; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A kapsamında memur ve 4/B kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapan veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri ve kimya mühendislerine, 5996 sayılı Kanun kapsamında günde en az 5 saat süreyle fiilen yürüttükleri kontrol görevi karşılığında ilave ödeme yapılacak.

Toplu sözleşmeye göre, yapılacak ilave ödeme tutarı, her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak.

Yetkili sendika olarak 4.  Dönem Toplu Sözleşmeye imza koyan Toç Bir-Sen’den (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) konuya ilişkin yapılan açıklamada; yapılacak ilave ödeme tutarının günlük ortalama 22 TL’den aylık yaklaşık 440 TL olacağı belirtildi.

İlave ödemelerin, görevin yapılmasını takip eden aybaşında fiilen görev yapılan gün sayısı üzerinden hesaplanarak yatırılacağı da kaydedildi.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER