Çiğ süt referans fiyatlarının azami 3’er aylık dönemler halinde girdi maliyetlerindeki artışlar çerçevesinde süt/yem paritesinin yaklaşık 1.5 kabul edilerek belirli periyotlar halinde revize edilmesinin daha gerçekçi olacağını belirten TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, süt referans fiyatının da 2,5 TL olması gerektiğini ifade etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, süt üretimini ve tüketimini artırmak için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini vurguladı.

Süt piyasalarını Ulusal Süt Konseyinin yönlendirdiğini, çiğ süt taban fiyatının da bu konseyin deklare ettiği referans (tavsiye) fiyat üzerinden işlem gördüğünü belirten Eroğlu, Konseyin, 15.11.2019- 31.12.2020 tarihleri arası için belirlediği fiyatın tüm primler dahil yaklaşık 2.3 TL/kg olduğunu hatırlattı.

2019 Yılı Mayıs-Haziran Ayı “Çiğ Süt Destekleme” Ödeme Fiyatlarının; Soğutulmamış Çiğ İnek Sütü için 0,03 TL/litre, Soğutulmuş İnek Sütü için 0,07 TL/litre, Üretici Örgüt Üzerinden Pazarlanan Soğutulmuş İnek Sütü için ise 0,10 TL/Litre olarak ilan edildiğini kaydeden Eroğlu, yem, aşı, ilaç ve elektriğe devamlı zam gelirken, süt fiyatlarına yapılan desteğin az olduğuna dikkat çekti.

Süt üretimini ve tüketimini artırmak için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, yazılı açıklamasında TVHB’nin konuya ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

“Yem, aşı, ilaç ve elektriğe devamlı zam gelirken, süt fiyatlarına yapılan destek azdır. İlan edilen prim fiyatları tekrar gözden geçirilerek, çiğ süt destekleri artırılmalı ve gecikme olmaksızın ödenmelidir. Üretici desteğini alamadığı her ay banka borcuna daha fazla faiz ödemek durumunda kalmaktadır.

Referans fiyatı 2,5 TL olmalıdır. Tavsiye fiyatlarının üreticinin eline geçiyor gibi algılanması yanlıştır. Referans veya tavsiye fiyat adı üzerinde tavsiyedir. Mecburiyet değildir. Sıkıntıyı üretici çekmekte olup, maliyetlerini dahi karşılayamaz hale gelmiştir.

Çiğ süt fiyatlarının belirlenmesinde ana kriter Süt/Yem paritesidir. 2.30 TL. olan referans fiyatın 31.12.2020 tarihine kadar, 1 yıldan uzun bir süre için sabit kalması bu süre zarfında başta yem olmak üzere üretim maliyetlerini etkileyen tüm girdilerde ortaya çıkacak fiyat artışı ve mevsimsel dönemlerdeki arz/talep dengesinin üretici aleyhine değişmesiyle beraber sektörün sürdürülebilirliğine olumsuz etki yapacağı aşikardır.

Tarım ve Orman Bakanlığı referans fiyatın uygulanması için tedbirler almalı ve takip edilmelidir. Devletin desteği ile birlikte üreticinin eline litre başına 2,5 TL geçmelidir.

Referans fiyatlarının azami 3 ‘er aylık dönemler halinde girdi maliyetlerindeki artışlar çerçevesinde süt/yem paritesinin yaklaşık 1.5 kabul edilerek belirli periyotlar halinde revize edilmesi daha gerçekçi olacaktır.

Önceki yıllarda çiğ süt alım fiyatlarında uygulanan ve sütün kalitesini belirleyen süt yağı, süt proteini, somatik hücre sayısı vb kriterler yeniden hayata geçirilmelidir.

Yine sektöründeki firmaların süt üreticilerine yönelik yem tedariki zorunluluğunun tamamen ortadan kaldırılması veya azami yüzde 25’ler seviyesine indirilmesi sektörün üretici, sanayici ve tüketici yönüyle sürdürülebilirliğine ciddi katkılar sağlayacaktır.

Ayrıca çiğ sütün üretilmesinde son ürüne dönüştürülmesine kadar ki süreçlerde veteriner hekim meslektaşlarımızın bu süreçte aktif olarak görev alması da halk sağlığı, çevre sağlığı ve hayvan sağlığı açısından ciddi önem arz etmektedir.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın