8.7 C
Ankara
Perşembe, Şubat 22, 2024

KVKK Aydınlatma Metni

Okumalısınız!

Yaşam İçin Gıda
Yaşam İçin Gıda
Gıda, yaşamdır! Yaşamınız söz konusu olduğunda efsaneleri bir kenara bırakın!

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Metin Ertunç (“Veri Sorumlusu”) veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları “www.yasamicingida.com” Web Sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar. 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

KVKK Kanunu uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Bu bağlamda “www.yasamicingida.com” Web Sitemizi kullanmak suretiyle tarafımıza iletilen her türlü bilginiz (doldurduğunuz formlardaki bilgiler, IP adresiniz, kullandığınız cihaz ve / veya tarayıcıya ait sürüm bilgileri, mobil cihazınızdan ya da tarayıcınızdan uygulamanın erişimine izin verdiğiniz bilgiler vb.) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, “Kişisel Verilerin İşleme Amaçları” kısmında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; i̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” kısmında yer alan amaçlar doğrultusunda, doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki i̇şbirliği i̇çinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara aktarılabilmektedir.

KVK Kanunu Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun 11 inci Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız, Veri Sorumlusunun mevzuattan ve iş bu aydınlatma metninden doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı [email protected] üzerinden Veri Sorumlusuna iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İşbu aydınlatma metni 16.04.2021 tarihinde, hukukdepartmani.com‘un katkılarıyla hazırlanmıştır.

Son Haberler

Elveda…

Yaşam İçin Gıda Haber Sitesinin Kurucusu, Genel Yayın Yönetmeni Sayın Metin Ertunç 20 Mayıs 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi...