21.9 C
Ankara
Cuma, Haziran 14, 2024

Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapanlara uygulanacak cezalar belli oldu

Okumalısınız!

Yaşam İçin Gıda
Yaşam İçin Gıda
Gıda, yaşamdır! Yaşamınız söz konusu olduğunda efsaneleri bir kenara bırakın!

Taklit veya tağşiş, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 ile 545 bin 550 lira arasında olmak kaydıyla, yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, “Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, “gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz. Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez. Gıda ve yem işletmecileri ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanı ile piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur” denildi.

Yönetmeliğe göre, üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle yapılacak. Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacak.

İdari para cezaları 

Yönetmeliğe aykırılık durumunda uygulanacak idari para cezaları, yıllık gayri safi gelir üzerinden hesaplanacak.

Gıda işletmecisine uygulanacak idari para cezası miktarı, işletmecinin fiilden bir önceki mali yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa, fiil tarihine en yakın mali yılın sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirleri üzerinden tespit edilecek.

Taklit veya tağşiş, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde; 

İlk ihlalde 54 bin 555 Türk Lirasından az olmamak ve 545 bin 550 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla, yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak. Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda, 109 bin 110 Türk Lirasından az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla, yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası kesilecek.

İhlal fiilinin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda, Kanunun ilgiyi maddesi uyarınca,  işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde ise İlk ihlalde 54 bin 555 Türk Lirasından az olmamak ve 545 bin 550i Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.

Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda 109 bin 110 Türk Lirasından az olmamak ve 1  milyon 91 bin 100 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla, yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilecek. Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda da 218 bin 220 Türk Lirasından az olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla, yine yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.

Fiil, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde 5 bin 455 Türk Lirasında az olmamak ve 545 bin 550 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilecek. 

Tekerrür halinde ise Kabahatler Kanununu hükümleri uygulanacak.

Yönetmelikte gayri safi gelirin belirlenmesine ilişkin usuller de yer aldı.

Yönetmelikte sözü edilen tağşiş, “kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının değiştirilmesini veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılmasını”, taklit ise “kanun kapsamındaki ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi” ifade ediyor. 

Kaynak: Ajans Bizim

[mc4wp_form id=”25750″]

Son Haberler

Elveda…

Yaşam İçin Gıda Haber Sitesinin Kurucusu, Genel Yayın Yönetmeni Sayın Metin Ertunç 20 Mayıs 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi...