Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine yapılan atamalar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21’inci maddesi gereğince atamalar yapıldı. Kurullara atanan isimler, 9 Ekim 2018 tarih ve 30560 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 9 Kurula 76 isim atandı.

Kurullara yapılan atamalarda dikkat çekici isimler yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanları Cemil Ertem ve Yiğit Bulut ile Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci Ekonomi Kurulu’na atanırken; yine bir başka başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Sağlık ve Gıda Politikaları Kuruluna, Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu Hukuk Politikaları Kuruluna, sanatçı Orhan Gencebay ve tarihçi Murat Bardakçı Kültür ve Sanat Politikaları Kuruluna atandı.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda şu isimler yer aldı:

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesine göre, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şöyle belirlenmişti:

Sağlık sisteminin geliştirilmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek, gıda sağlığı ve güvenliği konusunda araştırmalar yapmak, risk analizi yaparak gıda sağlığının korunması için politika önerileri geliştirmek,

Bitkisel ve hayvansal ürün arzının, ürün kalitesinin artırılmasına yönelik politika önerileri geliştirmek,

Su kaynaklarının etkin kullanılması, su israfının önlenmesine yönelik araştırmalar yaparak politika önerilerinde bulunmak,

Sağlık ve gıdayla ilgili olarak üretim ve tüketim alışkanlıklarını iyileştirmek için araştırmalar yapmak,

Tarım ve hayvancılıkta yerli gen kaynaklarımızın korunması, ıslahı ve çeşitlendirilmesi için araştırmalar yapmak ve politika önerileri oluşturmak, destekleme politikaları geliştirmek,

Önleyici sağlık hizmetlerinin artırılarak sağlık hizmeti veren kuruluşların yüklerinin azaltılması ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

Tıbbi teknolojiler ve ilaç sanayinin yerlileştirilmesi için politika önerileri oluşturmak,

Sağlık hizmetleri ve teknolojilerinde uluslararası gelişmeleri takip ederek, sonuçları raporlamak,

Toplumda artan hastalıkların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik politika önerileri oluşturmak,

Biyogüvenlik alanında politika ve stratejilerin geliştirilmesini, uygulamanın izlenmesini sağlamak.

Bağımlılıkla mücadele konusunda politika önerileri ve stratejiler geliştirmek,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz