Ek ödemede sorunlar yaşayan sağlık çalışanlarından Bakan Koca’ya açık mektup!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın müjde olarak duyurduğu sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik 1 Mart 2020’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Ancak sağlık çalışanları; “ek ödemelerin 3 ay tavandan ödenmesi ile ilgili kararı bir müjde değil, aslında çalışanın elinden alınan, bu güne kadar hak ettiği ancak türlü gerekçelerle ödenmeyen döner sermaye ücretlerinin iadesi olarak değerlendiriyor. Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, söz konusu ödemeyle ilgili usul ve esaslar yayınlandığında, döner sermaye sisteminin temel sorunu olan adaletsizliğin burada da hükmünü sürdürdüğünü gördüklerini ifade ediyor.

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker, sağlık çalışanlarının Ek Ödemede yaşamış oldukları sorunların çözüme kavuşturulması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya açık mektup yazdı. Çeker mektupta; “Bu mektubu kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla aracılığınızla duyurmayı bir zaruret olarak görüyoruz. Bu vesileyle bir kez daha sağlık çalışanları adına Sayın Bakandan sorunlara çözüm getirmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker

Bakan Koca’nın ilk icraat olarak yaptığı ek ödemelerin 3 ay tavandan ödenmesi ile ilgili kararının bir müjde değil, aslında çalışanın elinden alınan, bu güne kadar hak ettiği ancak türlü gerekçelerle ödenmeyen döner sermaye ücretlerinin iadesi olduğu kaydedilen mektupta, söz konusu ödemeyle ilgili usul ve esaslar yayınlandığında döner sermaye sisteminin temel sorunu olan adaletsizliğin burada da hükmünü sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Mektupta, bu durumun düzeltilerek kapsamı, sürekliliği ve adaleti ile ilgili düzenleme yapılması amacıyla Bakanlığa birçok kez başvuru yaptıklarına işaret eden Ömer Çeker, çalışanlar adına yaptıkları bu çağrıya kulak verilmeden düzenleme yapılmasının tüm sağlık çalışanlarını üzdüğünü ifade etti.

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet veren çalışanlar adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

Aynı serviste hizmet veren çalışan iki hemşirenin sadece mezuniyetleri farklı olduğu için aldıkları ek ödemeler arasında uçurum olmasının izahı nasıl yapılabilir?

Salgınla mücadele veya bu tür olağan dışı risklerde mezuniyet gibi bir kriterin riskle mücadelede nasıl bir etkisi vardır?

Pandemi ile mücadelede görevli çalışanlarının tespit edilmesinde takdir yetkisi verilen idareciler takdir yetkilerini kötüye kullanmışlardır. Çalışanlar arasında ayrımcılığa sebebiyet vererek hak kayıplarına neden olan bu durum nasıl telafi edilecektir?

Esnek çalışma ne yazık ki idareciler tarafından suiistimal edilmiş, kimi yerlerde çalışılmayan günden sayılmış, kimi kurumlarda esnek çalışıyorsunuz nöbet vb. ücretleri ödemiyoruz denilmiştir. İdareciler tarafından çalışanların sürekli mağdur edilmesine yönelik bir tedbir alınacak mıdır?

Hastanelerde görevli sağlık çalışanları covid-19’lu hastaları iyileştirmek için çaba gösterirken, aile hekimliği çalışanlarının filyasyon ekibi olarak verdikleri hizmetin çok önemli olduğuna siz vurgu yaptığınız halde niçin bu çalışanlar için herhangi bir iyileştirme olmamıştır?

Sağlık taraması yapan, yollarda ateş ölçen, hasta ve yakınlarının izolasyonunda görevlendirilen çalışanların emeği az mıdır ki bu arkadaşlarımız pandemi mücadelesinde kapsam dışında tutulmuştur?

Hastanede görev yapan ancak, sağlık çalışanı olmayan kamu görevlileri için risk yok mudur ki, bu çalışanların emeği yok sayılarak komik ek ödeme rakamlarına mahkûm edilmişlerdir?

Temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri gerçekleştiren işçilerin durumu niçin görmezden gelinmekte, neden çalışmıyorlarmış gibi değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır?

Sağlık Bakanı Koca’ya yazılan açık mektupta ayrıca; yapılan düzenlemelerde ayrımcılıklar olması ve adaletsiz davranılmasının sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozduğu vurgulanarak, şu talepler dile getirildi: “Ek ödemedeki bu olumsuz durum mutlaka düzeltilmelidir.  Üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanlar için de aynı mağduriyetler söz konusudur. Buralarda da çözüm için YÖK harekete geçmeli ve gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsayan ayrımcılıktan uzak ancak, hakkı da teslim eden ve çalışanlarında memnun olacağı bir düzenlemenin hayata geçmesini sizlerden bekliyoruz.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın