Tarım Şurası Yönetmeliği yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, Tarımda Milli Birlik Projesi’nin detaylarının tüm paydaşlarla paylaşılması amacıyla Eylül ayında gerçekleştirmeyi planlandıklarını açıkladığı Tarım Şurası ile ilgili yönetmelik yayımlandı.

Tarım Şurasının oluşumu, işleyişi ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemeyi amaçlayan Tarım Şurası Yönetmeliği, 17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğin ardından, 5/10/2004 tarihli ve 25604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Şûrası Yönetmeliği ile 31/3/2012 tarihli ve 28250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Su Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikte Şuranın hedefleri, “bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğini temin; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunması, konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararları almaktır.” şeklinde tanımlandı.

Yönetmeliğe göre Şura, Bakan tarafından belirlenecek tarihlerde toplanacak. Şûranın açılışı Bakan tarafından yapılacak. Bakanın katılamadığı durumlarda Şûra toplantıları, görevlendirilen Bakan yardımcısı başkanlığında yapılacak.

Şura, katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alacak. Oyların eşitliği halinde Bakanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılacak.

Şura Yürütme Kurulu, Bakanın görevlendireceği Bakan yardımcısı başkanlığında; Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri, bir öğretim üyesi ve Bakanın uygun göreceği en fazla üç bakanlık personelinden oluşacak.

Şura Kararları, Şura toplantı bitimini takip eden en geç altı ay içinde Bakanlık tarafından yayımlanarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilecek. Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamaların izlenmesi amacıyla Şura Genel Sekreterliği tarafından bir program hazırlanacak ve ilgili kuruluşların işbirliği ile bu programa göre yapılan çalışmalar izlenecek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın