23.3 C
Ankara
Cumartesi, Mayıs 8, 2021

Kooperatif ve birlikler genel kurullarını yapabilecek

Okumalısınız!

Yaşam İçin Gıda
Gıda, yaşamdır! Yaşamınız söz konusu olduğunda efsaneleri bir kenara bırakın!

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; Bolu’da bulunan tarımsal amaçlı birlikler, üst birlikler ve kooperatiflerin genel kurullarını pandemi kurallarına uymak şartı ile 1 Nisan 2021 tarihinden 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapabileceklerini duyurdu.

Konuya ilişkin Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü web sayfasında yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“Buna göre önceki yıllarda birleşik genel kurul yapma kararı almış olan kooperatifler bakanlık temsilcisi ücretlerini tek bir genel kurul için yatıracaklardır. Pandemi nedeniyle 2019 hesap yılı genel kurul toplantısını düzenleyemeyen kooperatifler 2019 ve 2020 hesap yılı genel kurullarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda usulüne uygun olarak yapılacak tek çağrı ile aynı gün yapabileceklerdir. Ancak her bir yılın damga vergisi ve temsilci ücretini ayrı ayrı yatırılacaklardır. Bu şekilde yapılacak genel kurul çağrısında her bir yıla ait gündemin ayrı ayrı düzenlenerek genel kurul toplantı usul ve esaslarına uygun olarak 2019 hesap yılına ait toplantının bitiminin akabinde 2020 yılına ait toplantı başlayacaktır. Her toplantı için oluşturulan gündemin ayrı ayrı görüşülerek toplantı ve karar yeter sayılarının ayrı değerlendirilmesi yapılacaktır.

İl Hıfzıssıhha Meclisinin kararlarına göre yapılacak toplantılarda kişi başı 8 metrekare alan bırakılması ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbirin alınması, 300 kişi ile sınırlı genel kurul toplantılarında tedbirlere uygunluğu takip etmek üzere en az bir kamu personeli görevlendirileceği için genel kuruldan en az üç gün önce illerde Valiliğe, ilçelerde Kaymakamlığa dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.

Genel Kurul çağrısının genel kuruldan en az 15 gün önce askıya çıkarılarak yapılması ve Müdürlüğümüze de en az 15 gün öncesinden dilekçe verilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulması gerekmektedir. Genel kurullar sokağa çıkma yasağının olmadığı gün ve saatlerde yapılmalıdır. Yürürlükteki sokağa çıkma uygulaması hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri ile hafta sonu tüm günler olduğu için sadece hafta içi 21.00 den önce yapılabilecektir. Bundan sonraki süreçte ise İl Hıfzıssıhha Meclisinin alacağı yeni kararlar gözetilecektir.”

Son Haberler

Köpekbalıkları, Dünya’nın manyetik alanını harita olarak kullanıyor

Binlerce kilometre yüzüp geri dönen köpekbalıklarını inceleyen biliminsanları, hayvanların Dünya'nın manyetik alanını harita gibi kullandıklarını belirledi.