“Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık” projesi tamamlandı

0
1453
“Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık” projesi tamamlandı.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin (SETBİR), Avrupa Birliği (AB) ile AB üyesi olmaya aday ülkeler arasında sosyal ve kültürel diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan “Sivil Toplum Diyaloğu Programı”nın beşinci dönemi kapsamında AB’den hibe almaya hak kazanan, proje ortağı İspanya’dan “Valensiya Bölgesel Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA)” olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürütülen “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık” projesi tamamlandı.

Konusu, “çiftlikte ve taşıma sırasında hayvan refahının sağlanması” olan projenin genel amacı, çiftçiler, hayvan sahipleri, nakil aracı sürücüleri, dinlenme yerleri ve sınır kontrol noktalarındaki görevliler tarafından yaygın olarak yapılan yanlış uygulamaların düzeltilmesi ve doğru uygulamaların öğretilip benimsetilmesi yolu ile hayvan refahının artırılmasıydı. Projenin özel amacı ise hedef grubun hayvan refahı konusundaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve hayvan refahının düzenlemeler doğrultusunda standart bir uygulama haline getirilmesine yönelik farkındalığın artırılması olarak belirlenmişti.

Proje, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Ankara’da açılış toplantısı ile başlamıştı. Projenin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütülen eğitim çalışmalarının ilki, gerekli eğitim materyallerinin hazırlanmasını takiben 24 Ocak 2020’de Mersin’de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde yapılmıştı. Eğitim çalışmaları daha sonra 14 Şubat 2020’de Bursa’da, 28 Şubat 2020’de de Erzurum’da gerçekleştirildi. Balıkesir ve Edirne’deki eğitim çalışmaları ise koronavirüs salgını nedeni ile yüz yüze değil online yapılabildi.

Proje, 23 Ekim 2020 Cuma günü yine koronavirüs salgını nedeni ile online yapılan bir kapanış toplantısı ile son erdi. Burada konuşan SETBİR Başkanı Tarık Tezel, hayvancılığının gelişmesinde önemli basamaklardan biri olan hayvan refahını layıkıyla uygulayan bir üreticinin hayvanından elde ettiği sütün, etin kalitesinin de artacağına işaret ederek şunları söyledi:

“Çiftliklerdeki hayvan refahı yeterli ve kaliteli beslenme, hayvan başına ayrılan alan, toprağın yapısı, hava kalitesi ve sıcaklık bakımından barınakların uygunluğu anlamına gelmektedir. Modern işletmelerde bu faktörler göz önünde bulundurulurken, küçük aile işletmelerinin sınırlı imkanları nedeniyle, Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan refahı yeterli seviyede değildir. Öte yandan Türkiye’de kaliteli mera alanlarının yetersizliği, yem üretimimizin dışa bağımlılığı dolayısı ile besleme süreçlerinde de sıkıntı bulunmakta olup, hayvan barınaklarındaki fiziki koşullarda ise geçmişe oranla iyileştirme odaklı çabalar sürmektedir.

Hayvanların taşıma araçlarına yüklenmesi, yükleme ve boşaltma rampalarının özellikleri, araçta hayvan başına düşen alan, taşıma aracının özellikleri, yol ve iklim koşulları gibi faktörler de refah üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Bu projenin en büyük çıktısı, çiftlikte ve nakil esnasında hayvan refahına yönelik anlaşılır, kullanımı kolay rehberlerin ve bilgi notlarının hazırlanmış olmasıdır. Bu rehberler, çiftçilerimiz, hayvan sahiplerimiz, sınır kontrol noktalarında çalışan personelimiz ve taşıma elemanlarımızın her zaman başvurabilecekleri basit, anlaşılması kolay rehberlerdir.

Projemizin en büyük ikinci çıktısı ise çiftçilere, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine ve tüm veteriner sınır kontrol noktalarına yönelik yaptığımız eğitim faaliyetleri olmuştur. Bu eğitim faaliyetleri, hayvan refahı uygulamaları, bunların hayvan ve hayvansal ürün kalitesi üzerindeki etkilerine yönelik farkındalık yaratmak açısından çok değerlidir.”

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık” projesine ilişkin tüm bilgiler, toplantı notları, eğitimlerde gerçekleştirilen sunumlar ve hazırlanan rehberlere “www.hayvanrefahiprojesi.org” adresinden erişilebiliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here