19 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kurulan Şeker Kurumu, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 Sayılı KHK ile resmen kapatıldı. 696 Sayılı KHK ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) da kapatılan kurumlar arasındaki yerini aldı.

Şeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 Sayılı KHK ile kapatıldı.

Şeker piyasasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dönemi başlıyor

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 Sayılı KHK

hükümlerine göre 19 Nisan 2001 tarihli 4634 Sayılı Şeker Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirilirken, bazı maddelerine de eklemeler yapıldı. Buna göre Kanuna eklenen geçici 9’uncu madde ile Şeker Kurumu bu maddenin yürürlüğe girdiği 24 Aralık 2017 tarihi itibariyle başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın kapatıldı. Şeker Kurumunun ödenekleri iptal edilirken, Kurumun gerekli her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri için de Maliye Bakanlığı yetkili kılındı. Kurum çalışanlarına ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirme yapıldı.

Kotaları Bakanlık belirleyecek

Şeker Kurumu kapatılırken, Şeker Kanununda Şeker Kurumu ve Şeker Kuruluna yapılan atıflar da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı. Kanuna eklenen 2/A Maddesine göre, şeker piyasası düzenleme işini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yürütecek; bundan sonraki dönemde şeker kotalarının tespiti işini de Bakanlık yapacak.

Kotaların tespitinin yanı sıra kota iptali ve transferleri hakkında kararlar alıp uygulamak, şeker ticaretine ilişkin kuralları belirlemek ve şeker dış ticaretine ilişkin görüşlerini Ekonomi Bakanlığına bildirmek de Bakanlığın görev ve yetkileri arasında sıralandı.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu da kapatıldı

696 Sayılı KHK ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) da kapatıldı. KHK hükümlerine göre, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun adı “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun” şeklinde değiştirildi.

Kanuna eklenen GEÇİCİ MADDE 7’de şunlar yer aldı:

“Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılmıştır. Kapatılan Kurumun kullanılmayan ödenekleri iptal edilmiş sayılır. Kapatılan Kurumun gerekli her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kapatılan Kurumca yapılan işlemler, ilgili idarelerce yeni bir işlem yapılıncaya kadar geçerliliğini korur.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılan Kuruma ait;

a) Her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına,

b) Hak ve yükümlülükler ile yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve doküman hiçbir işleme gerek kalmaksızın ilgisine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına, devredilmiş sayılır. Kurumun elinde bulunan nakit ve benzeri değerler aynı tarih itibarıyla genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.

Kapatılan Kurumun mülkiyetinde bulunan taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilerek tahsis amacında kullanılmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tahsis edilebilir.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz