Yasal Mevzuat Çerçevesinde Gıda Güvenilirliği

Yasal Mevzuat Çerçevesinde Gıda Güvenilirliği kitabı, gıdanın üretimi, işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasında yürütülen faaliyetlerin yasal mevzuat çerçevesinde gıda güvenilirliği gereklilikleri konularında bilgilerin yer aldığı bir kaynak olma özelliğini taşıyor.

Yasal Mevzuat Çerçevesinde Gıda Güvenilirliği

Dr. Sibel Özçakmak ve Prof. Dr. Işıl Var tarafından kaleme alınan Yasal Mevzuat Çerçevesinde Gıda Güvenilirliği isimli kitap; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde güvenilir gıda üretimi için gerekli yasal şartları ele almayı, tüketici sağlığı için önemli gıda kaynaklı hastalıklar ve bunların yasal düzenlemelerdeki yeri ve önemi hakkında bilgilendirme yapmayı amaçlıyor. Bu yönüyle kitap, gıdanın üretimi, işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasında yürütülen faaliyetlerin yasal mevzuat çerçevesinde gıda güvenilirliği gereklilikleri konularında bilgilerin yer aldığı bir kaynak olma özelliğini taşıyor.

Gıda güvenilirliği ile ilgili yasal gereklilikler, genel ve özel hijyen şartları, tehlike ve risk analizi, gıda güvenliği yönetim sistemi, izlenebilirlik gibi konularda doğru bilgiye erişimde ve eğitim faaliyetlerinde yetersizlikler yaşandığının görüldüğüne dikkat çeken yazarlar, kitabın önsözünde konuyla ilgili şu önemli bilgileri paylaşıyor:

“Ülkemizde gıda işletmelerinin yaygın olarak küçük ve orta ölçekli olduğu göz önüne alındığında, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesinde, çalışan personelin ve yönetimin ürün güvenilirliği ve kalite kontrol konularında bilgi ve bilinç düzeyi ön plana çıkmaktadır. İnsan sağlığı üzerine potansiyel tehlike oluşturacak koşulların belirlenmesi, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan prosedürlerin oluşturulabilmesi için hijyen gereklilikleri ve yasal sorumluluklar hakkında temel bilgilere sahip olunmalıdır.

Gıda güvenilirliği ile ilgili yasal gereklilikler, genel ve özel hijyen şartları, tehlike ve risk analizi, gıda güvenliği yönetim sistemi, izlenebilirlik gibi konularda doğru bilgiye erişimde ve eğitim faaliyetlerinde yetersizlikler yaşandığı görülmektedir. “Kervan yolda düzülür” felsefesi ile işletme faaliyete geçtikten sonra eksikliklerin giderilmeye çalışılması ile standart kalitede ürün eldesi mümkün değildir. Bir gıda işletmecisi, gıda güvenilirliği ve kalitesini sağlayabilmek için üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında gıda hijyen gerekliliklerini yerine getirmek ve kendi üretim faaliyetine özgü prosedürleri uygulamakla yükümlüdür. Böylece fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sağlık yönünden ortaya çıkabilecek potansiyel tehlikeler kontrol altına alabilir, mevzuatın gerektirdiği şartlarda ürününü piyasa arz edebilir. Öte yandan, gıda mevzuatına bilgi erişimi ve yorumlanmasında, işletme yetkilileri ve sektör çalışanlarının zorluklar yaşadığı görülmektedir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde güvenilir gıda üretimi için gerekli yasal şartları ele almak, tüketici sağlığı için önemli gıda kaynaklı hastalıklar ve bunların yasal düzenlemelerdeki yeri ve önemi hakkında bilgilendirme yapmak amacı ile bu kitap hazırlanmıştır. Gıdanın üretimi, işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasında yürütülen faaliyetlerin yasal mevzuat çerçevesinde gıda güvenilirliği gereklilikleri konularında bilgilerin yer aldığı bir kaynak hazırlanmaya çalışılmıştır. Mevzuat çerçevesinde temel bilgilerin yer aldığı kitap içeriği dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Gıda ve Yem Güvenilirliği, HACCP, İzlenebilirlik, Taklit-tağşiş ile İlgili Yasal koşullar, İkinci Bölümde; Mikrobiyolojik Değerlendirmelerde Kullanılan Parametreler, Üçüncü Bölümde; Hijyen Kriterleri ve Son bölümde Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlar ve İntoksikasyonlar açıklanmıştır.

Kitabın ek bölümünde üretim faaliyetine geçmeden önce bir gıda işletmesinde oluşturulması gereken hijyenik koşullar, mevzuat çerçevesinde sunulmuştur. Kitabın yararlı olması dileğimizle…”

Yasal Mevzuat Çerçevesinde Gıda Güvenilirliği

Yazarlar
Dr. Sibel ÖZÇAKMAK
Prof. Dr. Işıl VAR

Yayınlayan
Sidas Medya Ltd. Şti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın