Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının başkanlığında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu. Konuya ilişkin 2019/27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 07 Aralık 2019 Tarih ve 30971 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurulmasına ilişkin 2019/27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 07 Aralık 2019 Tarih ve 30971 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UlusalEVEP) İzleme ve Yönlendirme Kurulu; kamu kesimi ve özel sektör ile STK’lar arasında enerji verimliliği alanında işbirliği yaklaşımlarını desteklemek, ulusal enerji verimliliği politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak, UlusalEVEP kapsamındaki çalışmaların gerçekleşme düzeylerini ölçmek ve takip etmek, planlanan çalışmaların etkinliği için koordinasyonu sağlamak amaçlarıyla çalışacak.  

Genelgeye göre Kurul; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşuyor.

Kurul yılda en az bir defa toplanacak. Çalışma usul ve esasları Kurul tarafındn belirlenecek. Kurulun sekreterya hizmetleri ve koordinasyon işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek. Kurul çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde; alt kurul, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek. Yürürlüğe giren Genelge ile 1977/10, 1980/67, 1997/68, 2000/20, 2002/8 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırıldı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın