Küresel nüfusun arttığına ve 2050 yılına gelindiğinde 9 milyar insanın beslenmesi gerekeceğine dikkat çeken BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktör Yardımcısı Maria Helena Semedo toprakları, gıda üretimi ve ormanları yönetme şeklimizi değiştirmenin gıda güvenliğini garanti altına almak için hayati önemde olduğunu söyledi.

FFAO Genel Direktör Yardımcısı Semedo, Roma’da gerçekleşen uluslararası ormansızlaşma ile mücadele konferansının açılışında konuştu.

20-22 Şubat tarihleri arasındaki konferans, FAO’nun başkanlık ettiği 14 uluslararası örgüt ve sekretaryanın küresel bir ortaklığı olan Orman İşbirliği Ortaklığı (CPF) tarafından düzenleniyor. Amaç ormanların yok olmasıyla ilgili sorunlara çözüm bulmada ülkelere yardım etmek.

Hızlı nüfus artışı; kereste, lif, yakıt, gıda, yem ve ilaç gibi orman ürünleri ve hizmetleri için küresel talebi hızlandırıyor. Sadece odun ve kereste için talebin 2050 yılına kadar üç kat artarak 10 milyar metreküpe erişmesi bekleniyor. Öte yandan, nüfus artışı da tarımsal üretime olan talebi arttırıyor ve bu talebi karşılamak için ormanları tarıma elverişli araziye dönüştürmek özellikle tropikal ve düşük gelirli ülkelerde ormansızlaşmanın en önemli sebeplerinden biri olmaya devam ediyor.

Arazi yönetimine yenilikçi yaklaşımlar

Son 25 yılda 20’den fazla ülkenin orman örtüsünü koruyup hatta artırırken gıda güvenliğini geliştirmeyi başardığını belirten Semedo “Büyük bir zorlukla karşı karşıyayız: Tarım; 2050 yılına kadar iklim değişikliği sebebiyle artan ve daha kentleşmiş bir nüfusun taleplerini karşılayabilmek için 2012’deki gıda, yem, lif ve yakıttan yaklaşık yüzde 50 daha fazla üretime ihtiyaç duyacak.” dedi.

BM Ormancılar Forumu Direktörü Manoel Sobral Filho da konferansın açılış konuşmasında “Son 25 yılda net küresel ormansızlaşma oranı yüzde 50’den fazla yavaşladı. Orman kayıplarını yavaşlatan mevcut eğilim orman restorasyonu ve ağaçlandırma çabalarıyla birlikte devam ederse net küresel ormansızlaşmanın sıfıra indirildiği bir gelecek hayal olmaktan gerçeğe dönüşebilir.” dedi.  Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Amedi Camara konuşmasında çölleşmeyle mücadele, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, yoksullukla ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki büyük katkısı için Büyük Yeşil Duvar girişiminin Afrika kıtası için önemini vurguladı.

Küresel iklim değişikliği konusunda uluslararası tanınmış bir lider ve Paris Anlaşması’nın destekçisi olan Christiana Figueres, açılış konuşmasında bireysel motivasyona dayalı insan merkezli bir yaklaşımı savundu.

Dünya Tarımsal Ormancılık Merkezi Genel Direktörü Tony Simons, ormansızlaşma ve orman bozulmasının temel sebeplerini ele almada ikna edici savlar ortaya koydu ve çözümün ekonomik gerçeklerde aranması gerektiğini kaydetti.

Uluslararası konferans

Hayalden Eyleme – Ormansızlaşmayı Durdurmak ve Orman Alanını Arttırmak için Sektörler Arasında Çalışmaya İlişkin Uluslararası Konferans; Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ve ilk 2017-2030 Ormanlar Üzerine Birleşmiş Milletler Stratejik Planı’nın (UNSPF) onaylanmasından bu yana ormanlarla ilgili ilk önemli teknik konferans olma özelliğini taşıyor.  Ormansızlaşmaya yol açan sebeplerin çoğu ormancılık sektörünün dışında kaldığı için konferans; ormancılık, tarım, hayvancılık ve çevre dahil olmak üzere farklı sektörlerden bakanlıkların yanı sıra özel şirketler, küçük üretici örgütleri, sivil toplum ve yerli halk derneklerinden yetkilileri bir araya getiriyor.

Üç günlük etkinlik; ormansızlaşmayı durdurmak ve orman örtüsünü artırmak için küresel olarak uzlaşmaya varılan hedeflerin müşterek olarak nasıl sağlanacağı konusunda sektörler ve paydaş gruplar arasında diyaloğu teşvik etmeyi amaçlıyor. Sonuçlar bu yılın Temmuz ayında 15 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan “Karasal Yaşam”ın başarılmasına yönelik ilerlemeleri gözden geçirecek olan BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzeyli Siyasi Forumu’nun dikkatine sunulacak.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER