Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi yaratacak ürünler üretilemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslağını web sitesi üzerinden görüşe açtı. Taslak için son görüş bildirme tarihi 4 Şubat 2019 olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslağını görüşe açtı. 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 ve 27’nci maddelerine dayanılarak hazırlanan taslak yönetmelik, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin asgari teknik ve hijyen kriterlerin yanı sıra, coğrafi işaretle ilgili özel hükümler ile diğer bazı gıda ve/veya gıda gruplarına ilişkin özel hükümlerin belirlenmesine dair kuralları düzenliyor.

Buna göre, gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının, tescilde belirtilen özelliklere uygunluğu Bakanlıkça yapılacak. Yönetmelik kapsamında yer alan ve ülkesel veya yöresel adlarıyla belirtilen gıdalar, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bu adlarla üretilebilecek.

Yönetmelik taslağının ‘Özel hükümler’ bölümünde ise şu ayrıntılar yer alıyor:

-Nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlenimi verecek nar ekşili sos,  nar ekşisi sosu, nar aromalı sos ve benzeri isimlerle ürünler üretilemez.

-Pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi verecek meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemez.

-Bal aroması eklenerek bal aromalı şurup adıyla aromalı şurup üretilemez.

-Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi yaratacak ürünler üretilemez.

-Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç gıdalarda trans yağ içeriği 100 gram yağda 2 gramı geçemez. 

Öte yandan Yönetmelik kapsamındaki yatay veya dikey gıda kodeksinde hüküm bulunmayan hususlarda, öncelikle ilgili ulusal standart, ulusal standardın bulunmaması durumunda ise uluslararası standartlar uygulanacak.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine, 31/12/2019 tarihine kadar Yönetmelik hükümlerine uyma zorunluluğu getiriliyor.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerin, bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayana kadar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği hükümlerine uymaları gerekiyor.

Yönetmelik taslağı yayınlanıp yürürlüğe girdiği gün, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırılacak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın