TMMOB Gıda Mühendisleri Odası: “Siyasi iktidarı, demokrasiye ve TMMOB’nin özerk yapısına saygı duymaya çağırıyoruz.”

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası,Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini hedef alan açıklamalarının antidemokratik bir bakış açısının tezahürü olduğunu savundu.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nden yapılan açıklamada,TMMOB Kanunu’nudeğiştirme girişimi ile meslek odalarının hedef alınmasına karşı, ülkemizden, kamu yararı uygulamalarından, özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzden yana olan mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.” mesajı verildi.

Demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliği

AK Parti, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türkiye Barolar Birliği’nin seçim sistemi ve faaliyet yapısını değiştirecek düzenleme için çalışmalarını sürdürüyor. Meclis’in açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi beklenen değişikliğe karşı TMMOB ve bağlı odalardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve 19 temsilciliği tarafından bugün yayınlanan ortak açıklamada; “TMMOB’nin, siyasal iktidarların hedefinde olmasının temel nedeninin, sahip olduğu kamusal nitelik ve toplumcu mücadele çizgisi” olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini hedef alan açıklamalarının antidemokratik bir bakış açısının tezahürü olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Anayasa’nın 135. maddesine dayalı 6235 sayılı kanunu çerçevesinde kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür.

Anayasaya göre Birliğimiz, meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin kamusal menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumakla yetkilidir.

TMMOB Kanunu, bizlere kamu ve ülke çıkarları için gerekli gördüğü bütün girişim ve faaliyetlerde bulunma sorumluluğunu vermiştir. Birliğimiz, meslek mensuplarımızın hak ve yetkileri kadar, toplumun genel çıkarlarının korunması için de çalışmakla yükümlüdür. İktidarların gündelik siyasal çıkarları için hayata geçirmek istedikleri proje ve uygulamaların bilime, doğaya ve kamusal çıkara uygunluğu konusunda toplum adına denetlemek birliğimizin ve tüm meslek örgütlerinin anayasal sorumluluğudur.

Bilindiği üzere, meslek kuruluşlarının seçim usulüne yönelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`nda demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliği siyasi iktidar tarafından tekrar gündeme getirilmiştir.

Öngörülen değişiklik, Odalarımızın yasa ile belirlenmiş olan mesleğin kamu ve toplum yararı için etik ilkelere ve esaslara uygun yapılmasını sağlayan, meslek alanının düzenlenmesi ile mesleğin gelişimine katkı sunulması amacına hizmet etme imkânı bırakmamaktadır.

Birliğimiz, meslek alanımızdaki tüm faaliyetlerin mesleki dayanışma ilişkileri esasına bağlı olarak sürdürülmesinin güvencesidir.

TMMOB’nin, siyasal iktidarların hedefinde olmasının temel nedeni, sahip olduğu kamusal nitelik ve toplumcu mücadele çizgisidir. Meslek alanımızdaki dayanışma ilişkisini ve kamusal denetimi ortadan kaldırarak tümüyle rekabete dayalı bir sistem kurmak, ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının acımasız piyasa koşulları altında çok uluslu şirketlerin ve ulusal tekellerin boyunduruğu altında ezilmesine neden olacaktır.

Her şeyden önce şunun altını çizmek isteriz ki, Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini hedef alan açıklamaları antidemokratik bir bakış açısının tezahürüdür. Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı kendi yasalarında açık biçimde düzenlenmiştir. Her üyemiz, bu seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve yönetim kurullarının belirlenmesinde söz sahibi olmaktadır. Herkesin özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de yönetim kurulları belirlenmektedir.

Siyasi iktidarı, demokrasiye ve TMMOB`nin özerk yapısına saygı duymaya çağırıyoruz.

Bugün ülkemizde yapılması gereken; hukuk, sağlık ve toplumsal yaşamın bütününü ilgilendiren mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ve örgütlerini, kısaca Anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil; evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek ve geliştirmek olmalıdır. Demokrasiye olan hoşgörüsüzlüğe ve meslek odalarının demokratik şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.

İşte bu nedenler dolayısıyla, mesleki bilgi birikimini, kamu yararı doğrultusunda ortaya koyan özerk ve demokratik işleyişe sahip Odalarımız, üst birliğimiz TMMOB ve diğer meslek örgütleri üzerinde otoriter vesayet oluşturmaya çalışılan bu tür müdahaleleri kabul etmiyor ve herkesi meslek yasamızı değiştirme girişimine karşı çıkmaya, özerk ve demokratik yapımıza saygı duymaya davet ediyoruz.

Mesleğimize, meslek odamıza ve birliğimize sahip çıkacağız.

Gıda Mühendisleri Odası`nın örgütlü üye gücüne dayalı yapısı ve gelenekleri, TMMOB çatısı altında her zaman sürecektir. Oda örgütlülüğü olarak; demokratik kazanımlarımızı korumak, tüm kamusal hizmetlerin toplum çıkarlarını gözeten bir anlayışla verilmesini sağlamak ve yıllardan beri süregelen TMMOB anlayışını ve onurlu duruşunu geleceğe taşımak için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın