Pankobirlik: Ekonomi Bakanlığı C Şekeri talebinde öncelikli yurt içi alım şartı getirmeli
Yurtdışına ihraç amaçlı gıda üretiminde kullanılan C Şekerinde talebin iki sezondur ithalatla karşılandığına dikkat çeken Pankobirlik, 2017/2018 pazarlama yılında imalatçı/ihracatçıların; ihraç ürünün üretimi için gerekli olan fiyat ve kalitedeki yaklaşık 250 bin ton C şeker taleplerinin yurt içinden karşılanmasının mümkün olacağını açıkladı. Bu nedenle C Şekeri kapsamında yapılması beklenen ithalatın durdurulmasını talep eden Pankobirlik, yerli üretim C şekeri fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olduğu iddialarının da gerçekçi olmadığını kaydetti.

Pankobirlik’ten yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılı ağustos ayından bugüne kadar Şeker Kurumunun karar organı olan Şeker Kurulu başkan ve üyelerinin atamalarının yapılmamasının ve son çıkarılan KHK ile Şeker Kurumu’nun kapatılmasının şeker sektöründe ciddi boşluklar oluşturduğu belirtildi. Yaşanan sürecin bir an önce sonlandırılarak belirsizliklerin giderilmemesi durumunda orta ve uzun vadede pancar ve şeker üretiminin akamete uğrayacağının öngörüldüğü kaydedildi.

300 bin ton C Şekeri üretilecek

Açıklamada, şekerpancarı üretiminde verimin ve rekoltenin yüksek seyretmesi nedeniyle 2016/2017 yılı kotaları esas alınarak yapılan 2.650.000 ton A kotası şeker üretimi yanında yaklaşık 300 bin ton C şekeri üretimi de gerçekleştireceği bilgisine yer verildi.

Ekonomi Bakanlığı ve TUİK verilerine göre 2015/2016 pazarlama döneminde İhracata yönelik gıda üretimi yapan sanayicilerin talebi doğrultusunda DIR kapsamında yaklaşık 270 bin ton;  2016/2017 pazarlama döneminde ise yaklaşık 250 bin ton C şekeri ithalatı yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2017/2018 pazarlama döneminde de C şekeri ihtiyacının bu civarda gerçekleşeceği beklenmektedir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan C şekeri ihtiyacı fazlasıyla yerli üretimle karşılanacak düzeyde olup, şeker ithalatına gerek duyulmayacaktır.”

Sektör, dünya fiyatlarından ihracatçının ihtiyacını karşılayabilir

“Bununla birlikte gıda sanayicileri dünya borsa fiyatlarından C şekeri talebinde bulunmakta ve yerli üretim C şekeri fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olduğu gerekçesiyle ithal C şekeri talebinde bulunmaktadırlar. Bu durum ülkemiz açısından döviz kaybına neden olmaktadır. 25 Aralık 2017 itibarıyla 386,9 $/ton olan Londra şeker borsa fiyatlarının yükseliş trendinde olması yanında güncel fiyatlardan C şekerinin navlun dahil gıda sanayicilerine maliyeti yaklaşık 500 $/ton olacaktır. Bu maliyeti de mevcut dolar kuru ile hesaplayacak olursak yaklaşık kg maliyeti 2 TL’ye karşılık gelmektedir. Şeker sanayimiz bu fiyatlardan gıda sanayicilerinin ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak ve ithalata gerek duyulmayacaktır.”

Ekonomi Bakanlığı yurt içi alım şartı getirmeli

“Bu amaçla üretilen C şekerinin imalatçı/ihracatçıların C şeker taleplerinin öncelikli olarak yerli üretimden karşılanması büyük önem arz etmekte ve sektörün rahatlatılması, yerli üretimin desteklenmesi ve ülkemizin döviz kaybının önlenmesi açısından Ekonomi Bakanlığına önemli görev düşmektedir.  

Sonuç olarak, 2017/2018 pazarlama yılında imalatçı/ihracatçıların; ihraç ürünün üretimi için gerekli olan fiyat ve/veya kalitedeki yaklaşık 250 bin ton C şeker taleplerinin yurt içinden karşılanması mümkün olacaktır. Bu nedenle talebimiz, daha önceki yıllarda olduğu gibi C şekeri teminine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinde; Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve/veya Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’ni içeren mevzuatta bir düzenleme yapılarak öncelikli yurt içi alım şartının getirilmesi, yurt içindeki şeker fabrikalarından C şekeri temin imkânı kalmadığı hallerde ancak ithalat ile karşılanmasıdır.”   

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER