Organik değilse isminde; bio, biyo, eco, eko ekleri kullanılamayacak

0
1223

“Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı” yayınlandı. Buna göre organik olmayan gıda takviyelerinin markasında, isminde bio, biyo, eco, eko, org ön ekleri kullanılamayacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, “Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı”nı yayınladı. Talimat, gıda takviye ürünlerinin onay işlemlerinde uygulanacak prosedüre açıklık getiriyor.

Takviye edici gıdalar için bütün onay başvurularının il müdürlüklerine yapılacağı kaydedilen talimatın genel hükümlerine göre; ithal edilecek takviye edici gıdaların onaylanmasında İstanbul ve Ankara il müdürlükleri, yurt içi üretimlerde ise 81 il müdürlüğü yetkili olacak. Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için onay alınması zorunlu olacak.

İthal edilecek takviye edici gıdalarda onay, kontrol belgesine tabi olması durumunda kontrol belgesi başvurusundan önce, kontrol belgesine tabi olmayan ürünlerde ise ön bildirim öncesinde alınması gerekiyor.

Takviye edici gıda kapsamında değerlendirilen ve tüketime hazır halde dökme olarak piyasaya arz edilebilen kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer formlardaki ürünler için de piyasaya arz edilmeden önce onay alınması zorunlu kılınıyor.

Gıda işletmecileri onay başvurusu yapmış oldukları üründe limitleri belli olmayan vitamin, mineral ile besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan diğer maddelerin bulunması durumunda bu maddelerle ilgili bilimsel çalışmaları başvuru dosyasına ekleyebilecekler.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan kullanımına kısıtlama getirilen takviye edici gıda bileşenlerini içeren ürünlerin 31.12.2016 tarihine kadar üretimi ve ithalatı yapılabilecek.

Gıda işletmecileri belirlenen limitlere Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde uyum sağlayacak. Bakanlık, onaylanan takviye edici gıdaların listesini, gıda işletmelerini, gıda işletmecilerinin alan adı ve URL adresi/adresleri ile kullanımına yasak ve kısıtlama getirdiği takviye edici gıda bileşenlerini resmi internet sitesinde güncelleyerek yayımlayacak.

Takviye edici gıda onayı ile ilgili diğer hususlar ise şöyle belirlendi:

food supplements

Organik olmayan ürünün markasında, isminde bio, biyo, eco, eko, org ön ekleri kullanılamayacak.

Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğu beyan edilmeyen ve organ ismi kullanılmayan ifadeler ticari marka, marka adı veya ticari ad olarak kullanılabilecek.

Onay numarası almış bir takviye edici gıdanın ticari marka, ismi ve bileşen listesi değişmeden üretim yerinin değişmesi durumunda, il müdürlüğü gıda işletmesinin ürettiği takviye edici gıdaya yeni onay numarası düzenlemeyecek.

Fason üretilecek takviye edici gıdanın onay başvurusu fason üretimi yaptıran veya fason üretim yapan üretici tarafından yapılabilecek. Talep edilen bilgi ve belgeler fason üretimi yaptıran veya fason üretim yapan üretici tarafından imzalanabilecek.

Onay başvuru dosyasında ticari markası, adı, bileşeni ve günlük alım dozu aynı olan ancak farklı ticari şekil/şekillerdeki (50g, 1500 g, 300 kapsül, 100 kapsül, saşe vb.) takviye edici gıda için tek bir onay numarası verilecek ve onay numarası her bir ticari şekil için kullanılabilecek.

Gıda işletmecisi daha önce onay aldığı takviye edici gıdanın markası, adı, bileşeni ve günlük alım dozu aynı olması durumunda farklı ticari şekiller için onay başvurusu yapmayacak, sadece resmi yazı ile İl Müdürlüğüne bildirimde bulunması yeterli olacak. Bu durumlarda yeniden başvuru ve onay ücreti ödenmeyecek. İl müdürlükleri, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) yeni ticari şekil/şekilleri de ilave edecek. Onay için istenen bilgi ve belgelerin İngilizce olması durumunda tercüme istenmeyecek.

“Bitki Listesinde” takviye edici gıdalar için pozitif olarak belirtilen botaniklerin tümü takviye edici gıdaların bileşiminde yer alabilecek.

Aynı ambalaj içerisinde tek bir marka ve isim altında iki veya daha fazla set olarak ayrı formülasyonu içeren takviye edici gıdalara tek bir onay numarası düzenlenecek.

Takviye Edici Gıdalar Tebliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen veya üretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ürünler için onay alınmış olması durumunda da aynı ürünlerin piyasada yer aldığı şekliyle ithalatı, üretimi, piyasaya arzı 31/12/2016 tarihine kadar devam edebilecek. Ancak 31/12/2016 tarihinden sonra piyasada bulunan veya piyasaya arz edilecek bütün ürünler için Tebliğ hükümlerine uyum zorunlu olacak.

Gıda işletmecisi, onaylı takviye edici gıdanın günlük alım dozunu değiştirmesi durumunda, yeni onay başvurusu için İl Müdürlüklerine müracaat edecek.

İsimlendirmede botaniğin kendisi veya etken maddesi veya ikisi birlikte isim olarak kullanılabilecek.

Bileşiminde koruyucu katkı maddesi kullanılmayan formlar şurup, koruyucu katkı maddesi kullanılan formlar ise sıvı form olarak değerlendirilecek. Şurup formlarında şeker yerine bal ve/veya meyve suyu konsantresi kullanılabilecek. Bal, keçiboynuzu özü, sirke vb gıda olarak tüketilen ürünler değişik formlarda üretilse bile takviye edici gıda olarak değerlendirilmeyecek. Bu bileşenler tat vermek amacıyla takviye edici gıdalarda kullanılabilecek.

Takviye edici gıda olarak onay başvurusu yapılan ancak geleneksel gıda olarak tüketilen ürünlere, vitamin, mineral veya besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan maddelerin katılması halinde İl Müdürlükleri Bakanlığın görüşünü alacak.

Vitamin ve mineral katkılı lolipop vb. tarzda şekerli gıdalar ve sakızlar takviye edici gıda olarak değerlendirilmeyecek. Benzer şekilde aromatik yağlar da takviye edici gıda olarak değerlendirilmeyecek.

4-10 yaş grubu çocuklara yönelik takviye edici gıda etiketinde, 4-10 yaş grubu ile birlikte 11 yaş ve üstü yetişkinler için de günlük alım dozu belirtilebilecek.

Şase yada sıvı ampul gibi tek kullanımlık formdaki takviye edici gıdanın günlük alım dozu ½, ¼….vb. şekilde beyan edilemeyecek.

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın