İSO’nun 5. Grup Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Genişletilmiş Sektör Toplantısına konuşan Erdal Bahçıvan, sektörün pazardaki güçlü rakiplere karşı “güvenilir marka” imajını yaratması ve kendini AB başta olmak üzere diğer pazarlarda kabul ettirmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 5. Grup Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Genişletilmiş Sektör Toplantısı, Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, tüketici açısından günümüz koşullarında sağlıklı beslenmenin hayati bir konu haline geldiğine ve gıda güvenliğinin öneminin arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin sahip olduğu doğal imkan ve zenginlikleriyle gıda açısından dünyadaki en şanslı ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Bahçıvan “Genç ve dinamik nüfusa bağlı olarak geniş bir iç pazara sahibiz. Son derece elverişli ve çeşitli iklim koşullarımız var. Bu iki faktör bile tarım, gıda ve hayvancılık sanayiini Türkiye’nin gelişiminin en stratejik sektörleri arasına koymamız için yeter. Bu şans, iyi kullanılırsa bir anlam kazanır. Bunun için meralarımızın kullanımından besicilik politikalarına, teşviklerden üretim ve tüketim dengelerine kadar alınacak olan kararlar bu alandaki geleceğimizi belirleyecek. Tarımsal işletmelerimiz hala küçük ve dağınık halde. Hayvancılıkta ciddi bir ölçek sorunu yaşamaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye’de et tüketiminin yüzde 90’ı sığır etinden oluşuyor. Özellikle kokusundan dolayı küçükbaş hayvan tüketimi çok azaldı. Bazı uygulamalarla küçükbaş etinin kokusuz olması sağlanabilir ve üretim-tüketim dengesi küçükbaşa döndürülebilir” dedi.

Sağlıklı beslenmenin hayati bir konuya dönüştüğü günümüzde gıda güvenliğinin öneminin arttığına vurgu yapan Bahçıvan “Güvenilir gıda üretim ve tüketimi; üretim aşamasından, tüketiciye sunum ve tüketicinin gıdayı kullanmasına kadar giden tüm zincirin kontrol altına alınmasını gerektiriyor. Gıda güvenirliği, işte bu zinciri boyunca iyi bir iletişim kurarak, kamunun desteği ve kontrolü ile temin edilebilir. Ülkemizde bu konudaki en önemli sıkıntı, özellikle et ve süt gibi “daha riskli” gıdalarda kayıt dışı üretim ve küçük işletmelerdir. Kayıt dışı üretim, gıda sektörünü diğer sektörlere nazaran daha fazla etkiliyor çünkü söz konusu olan halk sağlığıdır. Nereden geldiği, nasıl yetiştirildiği, nasıl üretildiği bilinmeyen, takibi yapılamayan gıda; halk sağlığına en büyük tehdittir. Bunu engellemek için devletin yaptırımları her zaman yeterli olamıyor. Tüketici de kendi sağlığına gerekli önemi vererek seçimlerinde ambalajlı ve markalı ürünlere yöneldiğinde gıda sektöründeki bu sorun daha kolay çözülecek. Çünkü ancak markalı ürünlerin izlenmesi ve denetlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu konuda, devlet nezdinde alınan önlem ve yapılan uyarılarla tüketicinin son yıllarda daha bilinçli olduğunu görmek mutluluk verici. Bu süreçte sektörün AB standartlarını karşılaması da gerekiyor” dedi.

Sektörün pazardaki güçlü rakiplere karşı “güvenilir marka” imajını yaratması ve bunu koruması, kendini AB başta olmak üzere diğer pazarlarda kabul ettirmesi gerektiğini de hatırlatan Bahçıvan “İhracat hedeflerimize ulaşmak için aynı kaliteyi alıp Rusya, Afrika, Orta Doğu, Asya pazarına götürmeli ve bu ülkelerde de marka haline gelmeliyiz. Sürdürülebilir şekilde verimliliği arttırmanın yolu da doğaya ve çevreye saygılı olmayı gerektiriyor. Bu sorumluluğu yerine getirmek için üretici yenilikçi olmalı, Ar-Ge’ye kaynak ayırmalıdır.  Gıda zincirinin her aşamasında teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak da gerekiyor” diye konuştu.

Son TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaratılan katma değerin yüzde 10,6’sında gıda sanayicilerinin imzası olduğunu da dile getiren Bahçıvan “Gıdanın Türkiye’deki toplam imalat sanayi işletmeleri içindeki payı yüzde 12,2. İstihdamda da gıda sanayimiz yüzde 12,5 ile önemli bir yer işgal ediyor. Bu üretimin içinde yüzde 14 ile et-balık ve süt sanayimiz önemli bir yere sahip bulunuyor. İSO 5. Grup Meslek Komitemizin yani et-balık ve süt sanayicilerimizin gıda sanayimizin içindeki payı da küçümsenmeyecek kadar güçlü. Toplam gıda sanayii içindeki istihdamın yüzde 20,8’ini bu grup yaratıyor. Toplam gıda sanayi içinde yaratılan değerin yüzde 27’sini de yine et-balık ve süt sanayicilerimiz olarak bizler yaratıyoruz” dedi.

Bahçıvan konuşmasında özetle şu konulara değindi:

“Bu süreçte sektörün AB standartlarını karşılaması gereğinin altını çizmek istiyorum. Bunun yanında sektörümüzün pazardaki güçlü rakiplere karşı “güvenilir marka” imajını yaratması ve bunu koruması, kendini AB pazarında kabul ettirmesi gerekiyor. Ancak sektör için sadece AB pazarı yeterli değildir. Ülkemizde iç tüketimi fazlasıyla karşılayan ürünlere yeni pazarlar da bulmak gerekmektedir. İhracat hedeflerimize ulaşmak için aynı kaliteyi alıp Rusya, Afrika, Orta Doğu, Asya pazarına götürmeli ve bu ülkelerde de marka haline gelmeliyiz. Pazarı genişlettikçe de üretimi arttırmalıyız. Bu noktada sürdürülebilirlik ön plana çıkıyor. Nüfus hızla artıyor; ama kaynaklar aynı hızla artmıyor. Üretimi arttırmanın yolu verimliliği arttırmaktan geçiyor. Sürdürülebilir şekilde verimliliği arttırmanın yolu ise doğaya ve çevreye saygılı olmayı gerektiriyor. Bu sorumluluğu yerine getirmek için üretici yenilikçi olmalı, Ar-Ge’ye kaynak ayırmalıdır.  Gıda sektörü geleneksel bir sektör gibi görünmesine rağmen aslında gıda zincirinin her aşamasında teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak gerekiyor. Bu ayrıca küresel piyasalarda rekabet edebilmek adına da bir zorunluluktur. “

Bahçıvan konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Sektör olarak sorunlarımız olmakla birlikte geleceğe çözüm odaklı bir anlayışla ve umudumuzu koruyarak bakıyoruz. Burada önemli olan sektördeki tüm paydaşların çağımızın en önemli kavramı olan işbirliğine gereken değeri vermesidir. Bizler bu sektörün temsilcileri olarak bir olursak sorunlarımızın üstesinden daha çabuk ve kolay gelebiliriz.

Sorunlarımızın çözümü için bugüne kadar İstanbul Sanayi Odası çatısı altında kamu, üniversitelerimiz ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımız nezdinde birçok girişimde bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Bu çatı altında daha fazla bir araya gelerek etkili bir sinerji yaratıp sektörümüzü daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın