Gıda Mühendislerinin en büyük sorunu; istihdam

Kamuda istihdam azlığı, yapılan yasal düzenlemelerle özel sektörde istihdam alanlarının daraltılması ve her geçen yıl yeni Gıda Mühendisliği Bölümlerinin açılmasına bağlı olarak, mezun sayısındaki artış Gıda Mühendisliğinin en önemli sorunları arasında yer alıyor.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen Gıda Mühendisliği Kongresi bu yıl uluslararası bir kongreye dönüştürülerek, 1. Uluslararası / 11. Ulusal Gıda Mühendisliği Kongresi adı altında 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya`da gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen kongrede, gıda politikaları, gıda ekonomisi, sanayisi, eğitimi ile medyanın işlevi ve algı yönetimi masaya yatırıldı.

Kongrenin sonuç bildirgesinde, insanların sağlıklı ve güvenli gıda maddelerine erişiminin sağlanabilmesi için yerli üreticiyi destekleyen, üretim kalitesini artıran tarım ve gıda politikaları yaşama geçirilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı.

Gıda hilelerine ve kalitesiz üretime karşı önlemlerin artırılması istenen bildirgede, “Kaliteli gıda maddelerinin üretimi için hammaddenin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak, Türkiye‘ye özgü yerel tarım ürünleri ve bunlardan elde edilen gıda maddelerinin korunmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırılmalı, dışa bağımlılık azaltılmalı, yerel ürünlerimiz dünyada tanınır hale getirilmeli, tarımsal potansiyelin harekete geçirilmesi için gerçekçi çözümler üretilmelidir. Sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin ön koşulu olan, hayvansal protein açığının giderilmesine özen gösterilmelidir. Mono kültüre dayalı endüstriyel tarımsal üretim değil, biyoçeşitliliği önceleyen gıda maddelerinin üretimiyle gıda egemenliğinin sağlanacağı unutulmamalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Bildirgede; sektördeki özelleştirme girişimlerinin, taşeronlaşmanın, gıda güvenliğini tehdit eden uygulamaların ve ilgili meslek örgütleri, kurum ve kuruluşların görüşü alınmadan yapılan hukuki düzenlemelerin, yaşanan sıkıntıları daha da artırdığına dikkat çekildi. Yeterli denetimlerin yapılmadığı, kayıt dışı üretim yerlerinin kontrol altına alınmadığı, hemen her gün toplu zehirlenmelerin yaşandığı ve birçok olumsuzluk yaşandığı belirtilerek; Türkiye`de gıda güvenliğinin sağlanması konusunda yetkili otoritenin saydam olması ve yeterli sayıda teknik eleman istihdam etmesi istendi.

İstihdam en önemli sorun:

Bildirgede, Gıda Mühendisliği mesleğinin önündeki en önemli sorunlar; kamuda istihdam azlığı, yapılan yasal düzenlemelerle özel sektörde istihdam alanlarının daraltılması ve her geçen yıl yeni Gıda Mühendisliği Bölümlerinin açılmasına bağlı olarak, mezun sayısındaki artış olarak sıralandı.

Gıda üretimi yerleri başta olmak üzere, “çiftlikten sofraya” gıda kontrol ve denetim sürecinde yeterli sayıda Gıda Mühendisinin istihdam edilmesinin önemine vurgu yapılan sonuç bildirgesinde son olarak; “sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılmak adına açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, hakça paylaşımın olduğu, korku ve kaygılardan uzak, güvenli, sağlıklı, savaşsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya özlemi” dile getirildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın