Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu

Bugün yayımlanan 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) resmen kuruldu. Kurum, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirecek, bu kuruluşların yeterliliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi ve izlenmesini sağlayacak.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamenin 15’nci bölümünde yer aldığı şekliyle; helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu.

Yeni ihdas edilen Ticaret Bakanlığı ilgili kurumu olarak kurulan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisini haiz tek Kurum olarak ilan edildi.

Kurumun görev ve yetkileri şu şekilde belirlendi:

-Ülkemizde ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunmak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirlemek ve bunları uygulamak.
-Faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, bunlara üye olmak, yönetimlerinde görev almak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet vermek, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalamak, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, işbirliğinde bulunmak.
Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirmek, helal akreditasyonun önemini arttırıcı faaliyetler yapmak, bu kapsamda eğitim vermek, araştırma ve yayın yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek.
-Kurumun faaliyetlerinin icrası için hizmet almak, taşınır ve taşınmaz satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak.
-Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

HAK’ın kuruluş, görev ve yetkiler maddesinin 3’üncü fıkrasına göre Kurum; helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetleri icra edemeyecek, verdikleri hizmetleri sunamayacak, bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamayacak ve bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veremeyecek.

Kurumda, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere 3 organ görev yapacak.

HAK’ın Danışma Kurulunda ise şu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler bulunacak:
-Ticaret Bakanı tarafından belirlen bakanlık temsilcileri,
-Diyanet İşleri Başkanlığı
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
-Sermaye Piyasası Kurulu,
-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,
-Türk Akreditasyon Kurumu,
-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,
-Türk Standardları Enstitüsü,
-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
-Yükseköğretim Kurulu,
-Türkiye İhracatçılar Meclisi,
-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,
-Türkiye Katılım Bankaları Birliği,
-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği,
-Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği,
-Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu,
-Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
-Seyahat Acentaları Birliği,
-Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği,
-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği,
-Türkiye Otelciler Birliği Derneği,
-Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği,
-Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği,
-Ulusal Kırmızı Et Konseyi,
-Ulusal Hububat Konseyi,
-Ulusal Pamuk Konseyi,
-Ulusal Süt Konseyi,
-Ulusal Turunçgil Konseyi,
-Ulusal Baklagil Konseyi,
-Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi,
-Ulusal Fındık Konseyi,
-Ulusal Çay Konseyi ve
-En fazla üyeye sahip tüketici örgütü tarafından bildirilen birer temsilci.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz