Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri Derneği (ANGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak

Sektördeki NBŞ üretim ve ticaret kotasının neredeyse tamamen ABD merkezli şirketlerin tekeline bırakıldığını söyleyen Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri Derneği (ANGSAD) Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, Hükümetten NBŞ sektörüne tahsis edilen kotanın yerli ve milli üretim yapan üyelerini de kapsamasını ve kotanın, kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyet gösteren tüm üreticilere eşit bir şekilde dağıtılmasını istedi.

Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri Derneği (ANGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve nişasta bazlı şeker kotalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 50’sinin sadece bir şirkete verildiğini öne süren Çakmak, “Toplamda pazarın yüzde 90’ı ABD’li şirketlerin tekeline bırakılmıştır. Derneğimize üye şirketler pazarın tamamen dışına itilmiştir. Bu noktada hükümetimizden nişasta bazlı şeker sektörüne tahsis edilen kotanın bu ülkede yerli ve milli üretim yapan bizleri de kapsamasını ve kotanın, kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyet gösteren tüm üreticilere eşit bir şekilde dağıtılması talebimizi takdirlerinize arz ederiz” dedi.

Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri olarak bir Amerikan şirketinin hazırladığı rapora ve sonrasında ortaya çıkan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin tartışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Çakmak; “Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi ve NBŞ kotalarına ilişkin düzenleme yapılması başta hükümetimiz olmak üzere ve tüm yetkililerin takdiri olduğu kuşkusuzdur. Ancak, süregelen tartışmaların Anadolu Sanayicileri olarak bizlerin sorunlarının, çözüm arayışlarımızın çok uzağında olduğunu görmekteyiz.” yorumunda bulundu.

“NBŞ üretim ve ticaret kotası neredeyse tamamen ABD merkezli şirketlerin tekeline bırakılmış durumda”

Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri Derneği (ANGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak

ANGSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Kemal Derviş ve ABD destekçilerinin ülkemize dayattıkları ve halkımıza reva gördükleri “sözde şeker politikası” ile mısırdan elde edilen nişasta ve glikoz üretiminin önü NBŞ adı altında kotaya bağlanmış ve şekerli mamul sanayisinin temel hammaddesi olan glikoz üretimi, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sınırlanmış, yerli sanayiciler bakımından ise resmen yasaklanmıştır.

Bugün derneğimize üye, her biri milyonlarca liralık yatırım yapmış üreticilerimiz kendi ülkemizde, bırakın NBŞ’yi, şekerli mamul sanayi için en temel hammaddeyi bile ülkesinde üretip satamaz hale gelmiş durumdadır.

Sektördeki NBŞ üretim ve ticaret kotası neredeyse tamamen ABD merkezli şirketlerin tekeline bırakılmış durumdadır. Bu şirketler dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar karlı bir ticarete devam etmektedirler.”

Pazarın yüzde 90’ı ABD’li şirketlerin tekelinde

Mevcut kota dağılımının yüzde 44’ünün ABD Merkezli CARGILL, yüzde 30’unun yine ABD Merkezli AMLYUM, yüzde 15’inin Cargill ortaklı PNS, yüzde 6’sının TAT Nişasta ve yüzde 4’ünün SUNAR Mısır’a ait olduğu bilgisini veren Çakmak; “PNS ortaklığı da hesaba katıldığında kotanın yüzde 50’si sadece bir şirkete verilmiş, toplamda da pazarın yüzde 90’ı ABD’li şirketlerin tekeline bırakılmıştır. Derneğimize üye şirketler pazarın tamamen dışına itilmiştir.” dedi.

ANGSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak; bu noktada Hükümetten taleplerinin; NBŞ sektörüne tahsis edilen kotanın yerli ve milli üretim yapan kendilerini de kapsaması ve kotanın, kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyet gösteren tüm üreticilere eşit bir şekilde dağıtılması olduğunu kaydetti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Buraya lütfen adınızı yazın