Topluluğun 5. Sürdürülebilirlik raporu olan “Yaşar Holding 2015 Sürdürülebilirlik Raporu” Temmuz ayında kamuoyu ile paylaşıldı.

Yaşar Holding, bağlı 10 şirketinin 2015 yılı faaliyetlerini kapsayan sürdürülebilirlik raporunu Temmuz ayında yayımladı.

Yaşar 2015 Sürdürülebilirlik Raporu2007 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS) imzacıları arasına katılan ilk gruplardan biri olan Yaşar Topluluğu, 2009 yılından bu yana raporlama yaparak, sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarını şeffaflık ilkesi çerçevesinde tüm paydaşları ile paylaşıyor. Topluluk 2009 ve 2010 yıllarında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi’ni yayımladı. Ardından, 2011’den itibaren de sürdürülebilirlik raporları yayımlamaya başladı. Topluluğun 5. Sürdürülebilirlik raporu olan “Yaşar Holding 2015 Sürdürülebilirlik Raporu” Temmuz ayında kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapor, Yaşar Holding’e bağlı 10 şirketin 2015 yılı faaliyetlerini kapsıyor. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, rapora yazdığı önsözde iki noktaya dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar

“2007’de imzaladığımız BM Küresel İlkeler Sözleşmesi sonrası, 2009 yılından bu yana, bir önceki yıla göre daha kapsamlı hazırlayıp paylaştığımız sürdürülebilirlik raporlarımızda, hep iki noktaya vurgu yaptık. Birincisi, sürdürülebilirlik bir yolculuk. Bu yolculuk paydaşlarımızla beraber yapılınca amaçlanan sonuçlara ulaşabilir. İkincisi ise, sürdürülebilirliğin iş süreçlerimizin bir parçası haline gelmesi gerektiğidir.”

Aktaş: “Sorumluluğumuz yasal uygunluğun çok ötesinde.”

Mehmet_Aktas_11CDP (Karbon Şeffaflık Programı)’ye su şeffaflık projesi de dahil olmak üzere katılan ilk süt ve süt ürünleri üreticisi olduklarını hatırlatan Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş ise rapor için kaleme aldığı yazısında; “Biliyoruz ki, sorumluluğumuz yasal uygunluğun çok ötesinde. Bu bilinçle 2007 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni gönüllü olarak imzaladık. Bu bilinçle yasal zorunluluğumuz olmadan 10 şirketimizin karbon ayak izini her yıl ölçtük, 2020 yılı için azaltım hedefi verdik, azaltım stratejilerimizi geliştirdik ve ulaştığımız azaltım rakamını açıkladık. Yine bu bilinçle, su ayak izi hesaplamalarımızı dört tesisimizde başlattık. Pınar Süt Şanlıurfa fabrikamızı da bu yıl su ayak izi hesaplamalarımızın kapsamına aldık. Ayrıca, su riski raporlarımızı hazırladık.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni nesil raporlama

Holdingten yapılan açıklamada, Yaşar 2015 Sürdürülebilirlik Raporu’nun, Küresel Raporlama Girişimi (GRI)’nin yeni nesil raporlama standardı olan G4 çerçevesinde, Yaşar Topluluğu’nun geleceğe yönelik hedefleri ve paydaşları açısından önem taşıyan öncelikli konulardaki yaklaşımını, 2015 yılındaki çalışmalarını ve performansını içerecek şekilde hazırlandığı bildirildi.

3,2 milyar TL’lik net satış

Raporda Yaşar Topluluğu’nun 2015 yılı ekonomik performansına da yer verildi. Buna göre Topluluk, kontrollü olarak büyüdüğü 2015’te riskli ürün ve müşteriler yerine istikrarlı pazarlara odaklandı ve ihtiyatlı bir tutum sergiledi.

3 milyar 198 milyon TL’lik net satışın gerçekleştirildiği 2015 yılında, bu satışların %72,7’si Gıda ve İçecek Grubu’nda, %21,9’u Boya Grubu’nda, %4,1’i Temizlik Kağıtları Grubu’nda ve %1,3’ü ise Ticaret ve Hizmet Grubu’nda gerçekleşti.

Gıda ve içecekte yüzde 10 büyüdü

2015 yılında 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan Topluluk, boya iş kolunda %2, gıda ve içecek iş kolunda ise %10 oranında büyüme gerçekleştirdi. Yatırımlarda da 2014 yılına göre (128 milyon TL) %24 oranında artış sağlandı. Yaşar Topluluğu 2015 yılında, %77,7’si Gıda ve İçecek Grubu’nda, %13,3’ü Boya Grubu’nda, %4,6’sı Temizlik Kağıtları Grubu’nda ve %4,4’ü diğer alanlarda olmak üzere toplam 158 milyon TL yatırım gerçekleştirdi.

Rapordan başlıklar:

Topluluğun tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerinin; İşe İyi Bakmak, Topluma İyi Bakmak, Çalışanlara İyi Bakmak, İş Ortaklarına İyi Bakmak ve Çevreye İyi Bakmak adı altında 5 başlıkta toplandığı rapordan öne çıkan başlıklar ise şöyle:

-Gıda ve İçecek Grubu Ar-Ge Merkezi ile Ar-Ge kapasitesi arttırılacak. Katma değerli ürün sayısı çoğaltılırken, yeni iş modelleri geliştirilecek ve istihdam olanakları yaratılacak.

– “Yaşar Topluluğu Gıda Grubu Şirketleri Tersine Lojistik Projesi” ile Gıda Grubu şirketlerinde 2015 yılında 6 milyon km’lik taşıma karşılığında 5 bin 940 tonluk karbon emisyonu azaltımı sağlandı.

– Pınar Süt, 2015’te yeni ürün ve yeni ambalaj çalışmaları sonucunda 10 yeni ve 30 ambalajı yenilenmiş ürünü tüketicilerin beğenisine sundu.

-2015 faaliyet yılında “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” Projesi kapsamında süt üreticilerine yönelik olarak “Hayvan Besleme”, “Hayvan Sağlığı” ve “Hijyen Sanitasyon” konularındaki eğitimler İzmir’in Tire ilçesi için 18 Kasım 2015 tarihinde başlatıldı. Toplamda 5.000 üreticiye ulaşılan projede, 2015 yılında 300 üreticinin eğitimlerden yararlanması sağlandı. 2015 yılında, ayni ve diğer çeşit harcamalar hariç olmak üzere, 40.000 TL’lik bir bütçe harcaması yapılan proje, 2016 yılında da devam ettirilecek.

-Süt üreticileri haricinde, tedarik zincirinde yer alan hindi yetiştiriciliğine yönelik uygulamalı eğitimler, sözleşmeli organik yem bitkileri yetiştiricilerine ise yılda 2 defa eğitim seminerleri veriliyor.

-Pınar Süt, 2015’te Şanlıurfa Fabrikası ile toplam çiğ süt işleme kapasitesini %18 oranında arttırdı. Şanlıurfa’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de süt alımı yapan şirket, süt aldığı tüm bölge üreticileri için eğitimler düzenledi.

Pınar Enstitüsü

Pınar Enstitüsü gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek ve toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan, ticari bir faaliyeti olmayan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon. 2015 yılında Enstitü kapsamında “Sağlıklı ve Dengeli Beslenme İçin Oyun ve Eğitim Gereçleri” projesi gerçekleştirildi. Bu proje, okul öncesi çocukların besin gruplarını tanıması ve hangi besin grubundan ne kadar tüketirse sağlıklı ve dengeli beslenmiş olacağına dair bilgilendirici ve eğitici oyuncakların tasarlanması sürecini içeriyor. Toplamda geliştirilen 15 tasarımdan alanlarında uzman jüri üyelerinin oylamaları sonucu, puanlamada en başarılı olarak değerlendirilen ilk 4 oyuncak seçildi ve düzenlenen ödül töreni ile proje sahibi öğrencilere ödülleri sunuldu. Seçilen 4 oyuncak, “Sağlıklı ve Dengeli Beslenme İçin Oyun ve Eğitim Gereçlerinin Tasarımı” isimli yeni bir Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)’nin başlangıcı oldu. Bahsi geçen BAP projesinde seçilen oyuncaklardan esinlenilen yeni bir oyuncak, profesyonel tasarım sürecine girerek, çocuklara yönelik geliştirilmiş olan “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesinde eğitim materyali olarak kullanılacak. Söz konusu Projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak protokollerle yaygınlaştırılması için hazırlık ve içerik çalışmaları devam ediyor.

Pınar Çocuk Tiyatrosu

28 yılda Türkiye’nin dört bir yanında üç milyondan fazla çocuğa ücretsiz olarak ulaşan Pınar Çocuk Tiyatrosu, miniklere tiyatro sevgisini aşılamayı ve her oyunda çocukların kültürel ve kişisel gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı döneminde “Sütle Gelen Sevgi” isimli yeni oyununu sergileyen Pınar Çocuk Tiyatrosu; Çanakkale, Eskişehir ve İzmir’de turneler gerçekleştirdi. Bugüne kadar Türk Tiyatrosu’na birçok ünlü oyuncunun kazandırılmasında etkili olan bir okul görevi de gören Pınar Çocuk Tiyatrosu, 2015 başı itibarıyla da “Oyun Treni” isimli oyununu ücretsiz olarak sahnelemeye başladı. 2015 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu için 347 bin 488 TL bütçe ayrıldı.

Pınar Çocuk Resim Yarışması

İlköğretim çağındaki çocukların resim sanatına ve güzel sanatlara ilgisini arttırmak ve geleceğin ressamlarını yetiştirmek amacıyla 34 yıldır düzenlenen Pınar Resim Yarışması, 2015 yılında “Ailem ve Ben” teması ile düzenlendi. Türkiye’nin her bölgesinden, K.K.T.C’den, Almanya’dan, Katar’dan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden toplam 49 bin 255 resmin katıldığı yarışmada, öğretim üyeleri ve uzman kişilerden oluşan jürinin değerlendirmesiyle seçilen 25 minik ressam, değerli ressam Zahit Büyükişliyen koordinatörlüğünde İstanbul’da 1 haftalık Sanat Kampı ve tablet bilgisayar ile ödüllendirildi. 2015 yılında Pınar Süt, Pınar Çocuk Resim Yarışması için 326 bin 272 TL bütçe ayırdı.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın