Tarımsal kaynaklı nitratın suda neden olduğu kirlenmenin tespit edilmesi, azaltılması ve önlenmesi için bir dizi tedbir alınacak.

Tarımsal kaynaklı nitratın suda neden olduğu kirlenmenin tespit edilmesi, azaltılması ve önlenmesi için bir dizi tedbir alınacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımsal Kaynaklı Ni̇trat Ki̇rli̇li̇ği̇ne Karşı Suların Korunması Yönetmeli̇ği̇, 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, tarımsal kaynaklı nitratın suda neden olduğu kirlenmenin tespit edilmesi, azaltılması ve önlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, nitrata hassas bölgeler, 2 yıllık dönem içinde bakanlıklar tarafından müştereken belirlenecek. Belirlenen bölgeler en az her 4 yılda bir olmak üzere gözden geçirilecek, ihtiyaç duyulması halinde revize edilecek ya da ilave yapılacak.

Suların tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunmasına yönelik çiftçiler tarafından alınması gereken tedbirleri içeren iyi tarım uygulamaları kodu, 2 yıllık dönem içinde ilan edilecek.

Nitrata hassas bölgelerde, her bölgeye özgü eylem planları hazırlanacak. Eylem planları, en az 4 yılda bir gözden geçirilecek ve ilave önlemler de dahil olmak üzere gerekli ise revize edilecek.

Yönetmelikle, 18 Şubat 2004’te yayımlanan Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın