Süt ürünleri mevzuatı yenileniyor. Türk tipi süzme yoğurdun kriterlerinin belirlendiği, ayranda tuz miktarının azaltılmasını öngören taslak tebliğe, fermente süt bazlı içecekler tanımı eklendi ve kriterleri belli oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, süt ürünlerinde mevzuatı yeniliyor. Bakanlık tarafından hazırlanan Türk Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Taslak/2015), görüşe açıldı.

Teblis taslağı ile Türk tipi süzme yoğurdun kriterleri belirlendi. Buna göre, Normal yoğurtta en az yüzde 3 olan süt proteini oranı, süzme yoğurtta en az yüzde 8 olacak. Süt yağı, yoğurtta en fazla yüzde 15 iken, süzme yoğurtta ise en fazla yüzde 30 olabilecek.

Ayranda tuz miktarı azalacak

Taslak tebliğe göre, ayrana katılacak tuz miktarı azaltılacak. Taslakta, ayranda yüzde 1’e kadar izin verilen tuz miktarının, yüzde 0.80’e indirilmesi öngörülüyor.

Fermente süt bazlı içecekler

Yeni tebliğle birlikte gelen dikkat çekici bir yenilik ise fermente süt bazlı içeceklere ilişkin tanım ve kriterlerin de yer alması. Tebliğ taslağında fermente süt bazlı içecekler: “Ayran hariç olmak üzere bileşiminde en az %40 (m/m) fermente süt ürünü olmak üzere, su, süt bazlı yan ürünler (peynir altı suyu, yayık altı vb) gibi süt bileşenleri, süt yan ürünlerini ile süt bazlı olmayan bileşenleri içeren kompozit süt ürünü” olarak tanımlanıyor.

Fermente süt bazlı içeceklerin kriterleri ise şöyle belirlendi:

Süt proteini (ağırlıkça) en az %1,1; Titrasyon asitliği (Laktik asit olarak ağırlıkça %) en az 0,6, En fazla 1,5; Toplam Spesifik Mikroorganizma (kob/g) En az 107 ve Etikette Belirtilen Toplam İlave Mikroorganizma (kob/g) En az 106

Taslağa göre, Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş fermente süt ürünleri, yatay gıda kodeksi hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklere göre piyasaya arz edilecek.

Yine yöresel/ülkesel adları ile bilinen fermente süt ürünleri için, Tebliğde ve yatay gıda kodeksinde hüküm bulunmayan hususlarda, öncelikle ilgili ulusal standart, ulusal standardın bulunmaması durumunda ise uluslararası standartlar dikkate alınacak.

Taslak olarak görüşe açılan tebliğ yürürlüğe girdiğinde; 16/2/2009 tarihli ve 27143 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği yürürlükten kaldırılacak.

Taslağa 12 Aralık 2016 Pazartesi gününe kadar görüş bildirilebilecek.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın