Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından düzenlenecek “Biyolojik İzleme Çalıştayı”nda su kaynaklarının korunması ve Su Kanunu’na ilişkin çalışmalar ele alınacak.

cumali_kinaci
Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kınacı

Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kınacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, su kaynaklarının korunması ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde izleme çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Avrupa Birliği’nin (AB) su kalitesiyle ilgili temel direktifi olan Su Çerçeve Direktifi’ne (SÇD) göre bütün yer üstü su kütlelerinde iyi duruma ulaşılmasını hedeflediklerini belirten Kınacı, “Bu hedefe ulaşılabilmesi için üye ülkelerin su kalitesi izleme sistemlerini kurmaları, bu sistemlerle su kütlelerinin ekolojik ve kimyasal durumlarını belirlemeleri gerekmektedir.” diye konuştu.

Kınacı, SÇD öncesi direktifler su kalitesinin kimyasal ve fiziksel parametreler ile belirlenmesi mantığına dayalı iken, direktifin yürürlüğe girmesi ile su kalitesinin belirlenmesi sürecinin ekolojik duruma odaklı olması gerektiği yaklaşımının gündeme geldiğini söyledi.

“Daha önce akademik amaçlarla yürütülen biyolojik izleme çalışmaları, direktifin yayımlanması ile yasal zorunluluk ve havzalardaki su kalitesi durumlarının belirlenmesi için öncelikli unsur haline gelmiştir.” diyen Kınacı, şunları kaydetti:

“Genel Müdürlüğümüzün kurulması ile başlatılan Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu izleme ağının kurulması ve izleme programlarının oluşturulması çalışmaları kapsamında Türkiye’de ilk defa biyolojik izleme çalışmalarına başlanmıştır. Biyolojik izlemenin 25 havzaya yaygınlaştırılması, düzenli izleme çalışmaları aracılığıyla bir an önce biyolojik verinin elde edilmesi ve biyolojik verinin değerlendirilebilmesi için ülkemize özgü su kalitesi ekolojik değerlendirme sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Bazı ülkelerin yüz yılı aşkın biyolojik izleme tecrübesi ve verisinin bulunduğu düşünüldüğünde, ülke olarak bu konuda alınacak uzun bir yol olduğu ortadadır. 2011 yılından beri ülkemizin pek çok havzasında Bakanlığımızca izleme ve izleme verilerinin değerlendirilmesine yönelik altyapı oluşturulması çalışmaları yürütülmüştür.”

Kınacı, çalıştayda, su kalitesinin belirlenmesi açısından biyolojik izlemenin öneminin vurgulanmasını ve farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini dile getirdi.

“Sağlıklı bir su kanunu oluşturulmasına katkıda bulunmak istiyoruz”

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifine göre hazırlanan çalışmaların ele alınacağı Biyolojik İzleme Çalıştayı hakkında bilgi verdi.

Su kaynaklarının korunmasını, sucul çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirten Bozoğlu, hızla artan nüfus, kentsel yerleşim, tarım alanlarının artması, sanayileşmenin hızlanması sonucunda ortaya çıkan evsel ve endüstriyel atıklar, iklim değişikliği gibi nedenlerle su kaynaklarının ciddi bir tehdit altında olduğu kaydetti.

Çalıştayın 3 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirileceğini hatırlatan Bozoğlu, “Türkiye artık çok büyüdü, gelişti ve kalkındı. Dolayısıyla 1920’lerden kalan bir su kanunu ile ülkemiz yönetilemez hala gelmiştir. Artık bu konuda sağlıklı bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Yapacağımız teknik ve bilimsel sunumlar siyaset alanına da yansıyacak. Sağlıklı bir su kanunu oluşturulmasına katkıda bulunmak istiyoruz.” diye konuştu.

Bozoğlu, şöyle konuştu:

“İklim değişikliği diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de önemli bir problemidir ama geçtiğimiz aylarda Çevre Bakanlığı, Paris Anlaşması’na imza atarak çok kararlı davrandı. Su, ileride dünyada önemli bir problem olacak. Türkiye’de suyun tasarruflu kullanılması ve kirliliğin azaltılması gerekiyor. Biyolojik izlemeyle birlikte Türkiye’deki mevcut suların kirlilik düzeyi daha sağlıklı tespit edilebilecek ve bu izleme, aynı zamanda geçmişten gelen kirliliğin türü ve ne gibi yöntemlerle çözüleceği konusunda fikir verecek. Çalıştayımız da iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak biyolojik izlemenin önemine vurgu yapan ve Türkiye’nin önünü açmaya çalışan bir çalıştay olacak.”

Su kalitesi izleme sistemlerinin önemine de değinen Bozoğlu, su kalitesinin insani faaliyetlerden kaynaklanan baskılar sebebiyle giderek bozulduğuna işaret etti. Bozoğlu, “Bu baskıların su kalitesi üzerindeki etkisinin boyutlarının belirlenebilmesi için su kalitesi izleme metotlarının uygulanması gerekli hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bozoğlu, çalıştaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Belediyeler Birliği, TÜBİTAK, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, TEMA, Doğa Koruma Merkezi ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan uzmanların katılacağını aktardı.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın