Yüksek Planlama Kurulu, 2015-2018 dönemini kapsayan Kırsal Kalkınma Eylem Planı’nı kabul etti.

Kurulun konuya ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan planla, kırsal kalkınmaya yönelik farklı kamu kurumları tarafından uygulanan faaliyetlerin birlikte programlanması, uygulanması ve izlenmesi suretiyle kamu kaynaklarıyla yürütülen faaliyetlerde tamamlayıcılığı sağlamak, kaynak kullanımında verimliliği artırmak, kurumlar arasında işbirliği imkanlarını pekiştirmek ve yenilikçi uygulamalara fırsat sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan, AB’ye katılım sürecinde “Tarım ve Kırsal Kalkınma” alanında yürütülen AB müktesebatına uyum çalışmalarına katkı sağlanması da hedefleniyor.

Plan kapsamında belirlenen stratejik amaçlar ise şöyle sıralandı:

– Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılması,

– Kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması,

– Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının geliştirilmesi,

– Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması,

– Yerel kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.

 

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın