Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2016 Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde, tedarik zincirinde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için tüm kesimlere ortak hareket etme çağrısında bulundu.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü çerçevesinde, bu yıl tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine dikkat çeken Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), tüm kesimlerin – hükümetlerin, işçi ve işveren kuruluşlarının ve işletmelerin- konuyu sahiplenmeleri gerekliliğinin altını çizdi.

Tarım, balıkçılık, imalat sanayii, madencilik, hizmetler ve inşaat sektörlerinin de içinde olduğu küresel ya da ulusal ölçekte tüm tedarik zincirlerinde, halen çalışmakta olan 168 milyon çocuktan kimilerinin yer aldığı uyarısında bulunan ILO, bugün yayınladığı açıklamada şunları kaydetti:

ilo_child“Çocuk işçiliği, kız ve erkek çocuklarını zarar görmeme, kaliteli genel eğitim ve mesleki eğitim, oyun oynama ve dinlenme gibi haklarından yoksun bırakmaktadır. Çocukken bir işte çalışmamak temel bir insan hakkıdır. Çalışma yaşamına ilişkin diğer temel ilkeler ve hakların yanı sıra bu hakkın gözetilmesi herkes için insana yakışır iş hedefinin gerçekleşmesi açısından vazgeçilmezdir.

ILO Çok Uluslu İşletmeler ve Sosyal Politikaya İlişkin İlkeler Üçlü Bildirgesi (MNE Bildirgesi) bir noktayı açık biçimde belirtir: Tüm işletmelerin ulusal yasalara uyma, çalışma yaşamındaki tüm temel ilkelerin ve hakların gerçekleşmesine katkıda bulunma sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar arasında, ILO’nun 138 sayılı Asgari Yaş ve 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmelerinde tanımlanan çocuk işçiliğine son verilmesi de yer alır.

Etkili yönetişim ve sosyal diyalog çocuk işçiliğine karşı mücadelenin temel taşlarıdır. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasında birincil sorumluluk hükümetlerin üzerindedir; ancak bu yönde etkili bir hareket hükümet birimlerinin, ülkedeki sosyal ortakların, işletme yönetimlerinin ve işletmelerdeki işçi temsilcilerinin ortak çalışmasını gerektirir. ILO ise yürürlükteki mevzuata daha iyi uyum sağlayacak mekanizmaları, uluslararası ölçekte kabul edilen insan ve işçi haklarına saygıyı, işçi-işveren ilişki sistemlerinin geliştirilmesini destekleyerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik bu çabalara yardımcı olur.

Sosyal diyalog sürdürülebilir ilerleme açısından hep önem taşımıştır ve taşımaya devam etmektedir. İşveren kuruluşları, çocuk işçiliği sorununun nasıl ele alınacağı konusunda kendi üyelerine tavsiyelerde bulunup yol göstericilik yaparak tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğini ortadan kaldırma çabalarında giderek daha fazla yer almaktadır. Sendikalar da çocuk işçiliğiyle ilgili eğitimler vererek, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmasını teşvik ederek ve bu konudaki duyarlılıkları toplu sözleşmelere (küresel sözleşmeler dâhil) yansıtarak çocuk işçiliğine karşı mücadelede merkezi bir rol oynamaktadır. Bir tedarik zinciriyle bağlantısı olan her işletme sürece pozitif katkıda bulunabilir ve yönetimle sendika temsilcileri arasındaki diyalog da güven oluşturma ve sürdürülebilir çözümler bulma açısından belirleyici önemdedir.

Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü çocuk işçiliğine karşı sesinizi yükseltmeniz için bir fırsattır. Bu günün bir parçası olarak, herkesi, tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğine son verme çağrımıza katılmaya davet ediyoruz.

Her eylemin bir değeri vardır. Hep birlikte fark yaratabiliriz.”

Video: Çocuk Eli Değmeden Kamu Spotu – Hayata Destek İnsani Yardım Derneği

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın