İhracat Beklenti Endeksi, 2018 yılının 1. çeyreğinde, 2017 yılının 4. çeyreğine göre 11,2 puan azalırken, İthalat Beklenti Endeksi, 2017 yılının 1. çeyreğine göre 4,7 puan, 2017 yılının 4. çeyreğine göre ise 2,1 puan arttı.

Ekonomi Bakanlığı, *Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, 2018 yılının 1. çeyreğinde, 2017 yılının 4. çeyreğine göre 11,2 puan azaldı. Buna karşın endeks, 2017 yılının 1. çeyreğine göre 3,5 puan artış gösterdi.

2017 yılının 4. çeyreğinde 123,7 ve 2017 yılının 1. çeyreğinde 109 olan Endeks, 2018 yılının 1. çeyreğinde 112,5 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılının 1. çeyreğinde, 2017 yılının 4. çeyreğine göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen tüm soruların yayılma endekslerinin İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklenti endeksinde ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi yayılma endekslerinde bir yıl öncesinin aynı dönemine göre sırasıyla 0,4 ve 4,0 puan azalış görüldü.

İthalat beklentisi arttı

İthalat Beklenti Endeksi ise 2018 yılının 1. çeyreğinde, 2017 yılının 1. çeyreğine göre 4,7 puan, 2017 yılının 4. çeyreğine göre ise 2,1 puan arttı. 2017 yılının 1. çeyreğinde 110,3, 4. çeyreğinde 112,8 olan Endeks, 2018 yılının 1. çeyreğinde 115,0 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılının 1. çeyreğinde, 2017 yılı 4. çeyreğine göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun Endeksi azalış yönünde etkilediği; gelecek 3 aya ilişkin birim ithalat fiyatı beklentisi ve mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlendi. Diğer taraftan, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, birim ithalat fiyat beklentisi ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanda seyrederken, mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin endeks ise daha düşük puanda seyretti.

*Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin değişmediğini göstermektedir.

 

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın