Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan kırsal kesimin fırsatlarını artırarak yurtlarında kalmalarını sağlamanın, günümüzdeki göç krizi için ortaya konacak çözümün en önemli parçasını oluşturduğunu söyledi.

Mülteciler ve Göçmenler için BM Zirvesi’nde konuşan Genel Direktör, ilk gerekli adımın göçe neden olan nedenleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. Graziano da Silva, “Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan kırsal kesimin evlerinde kalabilmeleri için onlara fırsatlar yaratmalıyız.” dedi.

Genel Direktör, çözümün en önemli parçasının, ortak bir çabayla sürdürülebilir tarıma ve kırsal kalkınmaya yatırım yapmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

Büyük ölçekli sınır ötesi faaliyetler son yıllarda bazı ülkelerde gerilimin artmasına neden olarak göçü diplomatik gündemin başına oturttu ve New York’ta bu hafta sürecek oturumların merkezine yerleştirdi.

Genel Direktör, yaptığı konuşmada göçün tarih boyunca kalkınmanın itici bir gücü olduğunu; fakat insanların evlerini terk etmeleri tek seçenekleriyse bunun bedelinin çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Graziano da Silva, “Göç etmek bir seçim olmalı, ümitsiz bir son çare değil,” dedi.

FAO’nun kırsalı güçlendirmek için yol haritası

FAO’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise etkili bir eylem için başlangıç noktasını, dünyadaki yoksul ve gıda güvencesinden yoksun insanlarının yüzde 75’inin yaşadığı gelişmekte olan ülkelerin kırsalının oluşturduğu ifade edildi. Bu kesimlerin; çatışmalara, zulüme, yoksulluğa, işsizliğe, eşitsizliğe, çevresel tahribata ve iklim değişikliği gibi durumlarda yüksek derecede korunmasız oldukları ve bu etkilerin tümü ya da her birinin, ailelerine daha iyi bir hayat sunabilecek kırsal kesimin kapasitelerini hızlıca zayıflatabileceği vurgulandı.

Göçmen sayısında güçlü artış

2015 yılında dünyada 244 milyon uluslararası göçmen olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı 2000 yılından beri yüzde 40 artmış durumda. Bununla birlikte iç göç hareketliliğinin çok daha büyüyerek 2013 yılında 740 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Zorunluluktan yerinden edilmiş insan sayısı yaklaşık olarak 65 milyon ve bunların üçte birinden fazlasını mülteciler veya sığınmacılar oluşturuyor.

Birçok Afrika ülkesinde kırsal hane halklarının yarısından fazlasının en az bir aile üyesinin göç etmiş durumda olduğu bildiriliyor.

Çatışmalardan kaynaklanan mülteciler daha görünür olmakla birlikte, çatışma alanlarında yaşayan insanların yüzde 87’si şiddetli gıda kıtlığıyla yaşamasına rağmen evlerini terk etmiyor. Bu insanların neredeyse hepsi mültecilere en büyük ev sahipliğini yapan Türkiye, Pakistan, Lübnan, İran İslam Cumhuriyeti, Etiyopya ve Ürdün’ün olduğu gelişmekte olan bölgelerde yaşamaya başlıyor.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın