Gıda Mühendisleri Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını etkin ve yeterli denetim yapmaya, "gıda" ile ilgili sorun alanlarında çözüme yönelik adımları atmaya çağırdı.

Gıda Mühendisleri Odası (GIDAMO), son zamanlarda medyada yer alan ve okul, hastane ve yurt gibi kurumlarda gerçekleşen toplu gıda zehirlenmesi vakaları ile ilgili açıklama yaptı. Oda açıklamasında; “Artık yeter, insanlarımızın gıda zehirlenmesinden hastalanmasını istemiyoruz.” denildi.

Gıda Mühendisleri Odasının açıklamasında, gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin aldatılmasının önüne geçilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarda, kamuda, küçük işletmelerde ve toplu yemek tüketimi yapılan otellerde, Gıda Mühendisi istihdamının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Songül imzasıyla yayınlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sorumluların belirlenmediği, denetlenmediği bir noktaya gelmiş bulunuyoruz.”

“Okullarda, kamu kurumlarında, yurtlarda, hastanelerde vb. yerlerde gıda zehirlenmesi yaşandığı haberleri hemen her gün yazılı ve görsel medyada yer almaktadır. Artık topluma sağlık hizmeti vermek üzere görev yapan kurumların çalışanlarının dahi kurum yemekhanelerinde gıda zehirlenmesi yaşadığı, çocuklarımızın okullarda  dağıtılan sandviçlerden sütlerden zehirlendiği ve sorumluların belirlenmediği, denetlenmediği bir noktaya gelmiş bulunuyoruz.

İnsanların yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürebilmesi için gerekli olan gıdayı kolayca elde etmesi ve bu gıdanın güvenilir olması gerekir.  Bunu sağlamak devletin asli görevlerindedir. Bizler on binlerce Gıda Mühendisinin sesi olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını etkin ve yeterli denetim yapmaya, “gıda” ile ilgili sorun alanlarında çözüme yönelik adımları atmaya çağırıyoruz.

Ülkemizde sayısı yüzbinlerle ifade edilen gıda işletmesi bulunmakta ve bu işletmelerin denetimi kamu tarafından sağlanmaya çalışılmaktadır. Gıda güvenliği, olması gereken şartlarda sağlanamamakta,  bu durum da halk sağlığını tehdit etmektedir. Gıda sektöründe yaşanan taşeronlaşma, denetimsizlik ve kayıt dışılık günden güne gıda zehirlenmelerini ve sağlık riskleri artırmaktadır. Yeterli düzeyde gerçekleştirilmeyen denetimler ve cezaların yetersizliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarlarında ve denetimlerde yeterli sayıda gıda mühendisi istihdam edilmemesi ne yazık ki halk sağlığını tehdit etmektedir.

Ayrıca ülkemizde gelir dağılımındaki adaletsizlikler, asgari ücret nezdinde alım gücünün düşmesi, tüketicilerin yeterince bilinçli olmaması gibi olumsuzluklar da gıda güvenliğine tehdit oluşturmaktadır.

Gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin aldatılmasının önüne geçilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarda, kamuda, küçük işletmelerde ve toplu yemek tüketimi yapılan Otellerde, Gıda Mühendisi istihdamı büyük önem taşımaktadır.

Gıda Mühendisleri Odası olarak Ülkemizde halk sağlığının korunmasında büyük öneme sahip olan gıda güvenliğinin sağlanmasında yetkili kurumlarla her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Gıda işletmelerinin sayıca %80‘ini oluşturan Küçük işletmelerde kamu bütçesinden kaynak ayrılarak uzman kontrolünde üretim yapılabilmesi, güvenli gıda arzının sağlanması için Odamızın bir projesi olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulan küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinin hem daha güvenilir ürün üretmelerini sağlayacak hem de istihdam yüklerini azaltacak olan “Gıda Danışmanlığı” sistemi biran evvel yürürlüğe konmalıdır.”

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın