Gıda tedariğine terör tehdidi İnterpol ve FBI’ın gündeminde

0
588

İnterpol ve FBI tarafından düzenlenen uluslararası sempozyumda, gıda tedarik zincirine düzenlenebilecek potansiyel terör saldırıları konusu görüşüldü. 

Gıda tedarik zincirinin potansiyel terör saldırılarından nasıl korunabileceği ve bu konuda alınabilinecek tedbirlerin görüşüldüğü İnterpol ve FBI tarafından düzenlenen sempozyuma, 25 ülkeden emniyet teşkilatı ve yasama ajanslarından yetkilileri katıldı.

Küresel gıda sisteminin karşı karşıya kalabileceği potansiyel kimyasal ve biyolojik saldırılar konusunda artan tehditlere karşı önleyici strateji geliştirmesi ve bu konuda atılacak adımlar konusunda üye ülkelerin desteklenmesi sempozyumun hedefleri arasında yer aldı.

Emniyet teşkilatlarından yetkililerin bir araya getiren organizasyon, yetkililerin gıdaların kimyasal veya biyolojik maddelerle kasıtlı olarak kontamine edilmesi durumunda yürütülecek incelemelerin önündeki engeller ve riskler ile ilgili bilgi edinmesini sağladı.

Gıda savunması

FBI kitle imha silahları bölüm başkanı David Beall, tehditleri değerlendiren çoğu emniyet teşkilatı ve halk sağlığı ajansının gıda savunması konusuna gerekli önemi vermediğini belirtti.

Beall; “Günümüz dünyasında, terörizm konusunda iç tehditler en büyük kaygımız. Bizler bu saygın profesyonellerin ‘bu işletmelerde kimlerin gıdaya erişimi var?’ sorusunu sormaya başlamalarını istiyoruz. Bu sorunun cevabını bilmek oldukça önemli. Buradan gıda savunması kaygıları ile iletişime açık bir şekilde ayrılmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bu konuda işbirliğinin önemini vurgulayan Beall; “Çok uluslu bir platformda, bilgi paylaşımı konusundaki engelleri yıkarak, farklı disiplin ve yetki alanlarına sahip kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması önünde yer alan engelleri yıkarak, FBI ile ortak çalışma yürütüyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

İnterpol terörle mücadele bölüm başkanı Pierre St Hilaire; “Terörün arttığı günümüz koşullarında gıda zinciri ile ilgili riskleri ve terörist grupların böyle bir suç işleme kapasitelerini görmezden gelemeyiz.” şeklinde konuştu.

interpol
İnterpol Biyoterörizm Önleme Bölüm Koordinatörü Rebecca Hoile (ortada): “Gıda dağıtım sistemi küresel ve karmaşık ve bu nedenle yaygın bir gıda kaynağının kasıtlı olarak kontamine edilmesi çok kısa bir sürede uluslararası bir sorun ve hatta acil durum haline gelebilir.” dedi.

Gıda savunmasını, gıdaların kasti bulaşıdan ve tağşişten korunması olarak tanımlayan İnterpol Biyoterörizm Önleme Bölüm Koordinatörü Rebecca Hoile ise; “Bu tür olaylar daha önce gerçekleşti ve dünyanın her yerinde olmaya devam ediyor. Çok sık olmasa da mevcut analizler bu tür bir saldırının gerçek olduğunu ve gerçekleşebileceğini gösteriyor. Gıda dağıtım sistemi küresel ve karmaşık ve bu nedenle yaygın bir gıda kaynağının kasıtlı olarak kontamine edilmesi çok kısa bir sürede uluslararası bir sorun ve hatta acil durum haline gelebilir.” açıklamasında bulundu.

interpol_toplu

Endüstrinin önemi

FoodQualityNews internet sitesine konuşan Hoile, gıda zinciri sisteminin zincir boyunca ve üretim süreci içerisinde kalite kontrolü önlemlerine bağlı olduğunu bu nedenle bu tür suçların önlenmesinde endüstrinin önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Hoile; “Gıda zincirine kasıtlı müdahaleleri inceleyecek, mevcut tehditleri ve riskleri belirleyecek ve ulusal iletişim noktalarına çağrıda bulunacak çok çeşitli alanlardan uzmanların bir araya getirilmesi organizasyonun temel hedefiydi.” açıklamasında bulundu.

Üye ülkelerin tespit sistemine ve gerekli tedbirlere sahip olduğunu belirten Hoile; “İnterpol’ün burada görevi iyi uygulama tekniklerini paylaşmak ve bu tehdide karşı koyabilmek için gerekli temelin oluşturulması amacıyla prosedürlerin ve iletişim ağlarının oluşturulmasında yardımcı olmak olacak.” açıklamasında bulundu.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın