Gıda Sanayimiz, İnovasyon, “Turkish Food” ve 2023 Hedeflerimiz!

0
648

2023 yılında Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. Hedefimiz 500 milyar dolar ihracat.

Yakın zamanda gıda sektöründe faaliyet gösteren fabrikaları ve şirketleri ziyaret ettim. Sahipleriyle ve üst düzey yöneticileriyle görüştüm.

Türkiye’miz Avrupa’nın en büyük tarımsal ürünler üreticisi bir ülke. Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşayan 1.6 milyar kişiye ve 24 trilyon dolarlık pazara açılan ana stratejik nokta.

Dolayısıyla, gıda tarım üretim ve ihracatında yapacağı inovatif atılımlar, 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesin de ciddi katkılar yapacaktır.

2015 rakamlarına göre 16,8 milyar dolarlık tarımsal ürünler ihracatımız bulunmakta.

2023 stratejik hedefimiz 40 milyar dolar değerinde ihracat.

Bu değeri yakalayabilmek için neler yapılmalı?

  • “Türk Gıda Ürünü”, “Turkish Food” markasının global pazarlarda sürekli kullanılması, yüksek kalite, uygun fiyat ve güvenilir gıda imajının marka olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesi.
  • Firma sahiplerine ve üst yönetimine kısa ve uzun vadeli stratejik pazarlama ve inovasyon yönetimi uygulamalarının öğretilmesi ve desteklenmesi.
  • İhracat ve global pazarlara yönelik şirket kuruluşlarının ve var olanların faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi.
  • Katma değeri yüksek, rekabetçi fiyatlı, kaliteli, çekici ambalajlı, taze ve güvenilir inovatif yeni ürün geliştirme ve üretimin teşvik edilmesi ve desteklenmesi.
  • Tedarik zinciri, üretim ve kalite operasyonları, operasyonel mükemmellik ve verimlilik, inovasyon yönetimi, maliyet yönetimi, çalışan bağlılığı ve yüksek performans, organizasyonel yönetim, etkin liderlik, finans, satış ve pazarlama, global gıda mevzuatları, gıda tarım endüstrisinde teknoloji ve hizmetler, ihracat, global pazarlar, risk yönetimi, tüketici ihtiyaçları vb konularda eğitim programlarının düzenli olarak bakanlık, ihracatçı kuruluşlar, kalkınma ajansları, üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından verilmesi.
  • Rekabetçi ve inovatif tarım ve gıda üretiminin özellikle teşvik edilmesi, standardizasyonu ve global pazarlardaki ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi.
  • Firma çalışanlarının deneyim, bilgi ve becerilerinin artırılması için firmalarda personelin düzenli ve sürekli eğitilmesi.
  • Global pazarların sürekli takip edilmesi, rekabet analizlerinin yapılması, tüketici ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve tarımsal üretimin iç ve dış dinamiklere göre uzun vadeli olarak planlanması ve geliştirlmesi.

Sonuç

Resmi ve özel sektör kuruluşları için kısa ve uzun vadeli ihracata ve rekabetçiliğe dayanan inovasyon yönetimi stratejik konseptinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması, yeni teknolojilerin, yeni ürünlerin, insan kaynaklarının ve hizmetlerin sürekli ve global rekabete dayalı olarak tüketici ihtiyaçlarına göre dizayn edilip uygulanması gerekmektedir. Bu durum; “Turkish Food”, “Türk Gıda Ürünü” marka imajımızın global kabulüne, ihracatımızın yüksek düzeyde artmasına, Türk ekonomisinin gelişmesine ve 2023 hedeflerine ulaşmamıza ciddi katkılar sağlayacaktır.

 

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın