AB Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Komisyonu Üyesi Neven Mimica, “Gıda güvenliği konusu çok önemli. Milenyum deklarasyonunun kabul edilmesinden bu yana uzun yıllar geçti ama hala yeterli beslenmeye, güvenli gıdaya erişimi olmayan milyonlarca insan var.” dedi.

Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te bir otelde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik İstanbul Eylem Programı’nın Yüksek Düzeyli Kapsamlı Ara Dönem Gözden Geçirme Toplantısı, yuvarlak masa ve sunumlarla devam ediyor.

Birinci Tematik Yuvarlak Masa Toplantısı’nda “Üretim Kapasitesi, Tarım, Gıda Güvenliği ve Kırsal Kalkınma” konulu konuşmalar gerçekleştirildi. Katılımcılar, bu alanda ülkelerinde uygulanan iyi örnekleri, tarım sektörünün geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması için yapılması gerekenleri anlattı.

never-mimicaNeven Mimica, burada yaptığı konuşmada, tarım araçlarına yönelik yatırımların artırılması gerektiğini söyledi.

Tarıma yapılan yatırımlar sayesinde yoksulluğun azaltılması konusunda en büyük getirileri sağlamanın mümkün olacağını ifade eden Mimica, yoksulluğun risklerini azaltmak ve sürdürülebilir gıda sektörünü geliştirmek gerektiğini vurguladı.

Mimica, “En az gelişmiş ülkelerde tarım, istihdamın yarısını karşılamaktadır. Ekonomileri güçlendirmek yeterli olmayacaktır, bunun yanında kötü beslenme sorunlarını da çözmek konuların en başında geliyor.” diye konuştu.

Özgür ve açık ticaret istediklerini anlatan Mimica, özellikle küçük ölçekli işletmelerin daha hassas konular arasında yer aldığının gözardı edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Tarım ürünlerinin geliştirilmesi için uzun süreli programların sürdürülmesini öneren Mimica, “Gıda güvenliği konusu çok önemli. Milenyum deklarasyonunun kabul edilmesinden bu yana uzun yıllar geçti ama hala yeterli beslenmeye, güvenli gıdaya erişimi olmayan milyonlarca insan var.” dedi.

“Yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız var”

Shamshad_Akhtar

Asya ve Pasifik Bölgesi Sosyal Güvenlik Komisyonu Genel Sekreteri Shamshad Akhtar ise ekonomik büyümenin ancak bütün bölgedeki üretkenliğin artırılmasıyla sağlanabileceğini söyledi.

Asya Pasifik bölgesinin kalkınması için üretkenliği artıracak önlemler almak gerektiğine dikkati çeken Akhtar, şunları kaydetti:

“Yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız var. Kalkınma gündeminde, ekonominin her bir bölümündeki kapasiteleri artırmak, sanayileşmeyi artırmak gerekiyor. Üretim kapasitelerini artırmak gerekiyor. Belirli bölgelerde sanayileşmenin gerilediğini görüyoruz. Ekonomik büyümeyi güçlendirmek için entegre bir yaklaşımı benimsememiz gerekiyor. Biz sadece sanayileşmenin gerilediğini görmüyoruz, tarımsal üretimin de gerilediğini görüyoruz.”

Akhtar, Güneydoğu Asya’da tarımsal üretimin uzun dönemden bu yana aynı düzeyde kaldığını, her dört işçiden birinin bu alanda çalışmasına, nüfusun artmasına rağmen verimliliğin hala düşük olduğunu vurguladı.

Bütün çabaların, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve sanayileşmenin geliştirilmesine yönelik olması gerektiğini belirten Akhtar, “Tarımsal üretimin geliştirilmesi milyonlarca insanın yoksulluktan çıkmasını sağlayabilir.” dedi.

bm_enaz“Kadın ve çocuklar için enerji temini”

Mali Abzesolar İcra yöneticisi Abze Djigma da özel sektörü temsilen katıldığını, sürdürülebilir enerji konusunda faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Dünya çapında küçük işletmeler için uygun maliyete enerji temininin öngörüldüğüne işaret eden Djigma, “Enerji alanında yeni istihdam alanı yaratılacaktır. Bilginin erişilebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz ve yatırım destekleme merkezleri gibi çalışmalarımız var. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya yatırımlar ortaya konabiliyor.” diye konuştu.

Pek çok kişinin akıllı KOBİ’lerde çalıştığını kaydeden Djigma, resmi bir kapasitede gerekli çalışmaların yapılması, iyi fikirlerin paylaşılması gerektiğini bildirdi.

Djigma, “Kayıt dışılık KOBİ’ler için sorun olabilir. Bilgi sınırlı, buna ulaşabilmek için eğitim önemli ama başka dillere tercüme edilmesi de çok önemli. Bizim için bu dönemdeki en önemli silah, girişimciliğin kalitesini yükseltmek ve büyümeye dayalı istihdamın önünü açmaktır.” dedi.

Tarımdaki çocuk işçiliği

helen_hai

Afrika Girişiminin Başkanı Helen Hai de Etiyopya’ya kurdukları bir ayakkabı fabrikasıyla istihdamda yarattıkları başarı hikayelerini anlattı.

Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma ve Ortaklık Genel Müdür Yardımcısı Gilbert Houngbo, uluslararası çalışma örgütünde önem verilmesi gereken konuların başında kırsal istihdam politikaları, tarım ve gıda güvenliği konularının geldiğini belirtti.

Kırsal alanda tarımda çalışan kadın ve erkeklerin birçoğunun eğitimsiz olmasının üretim kapasitesinin geliştirilmesini engellediğini anlatan Houngbo, “Çocuk işçiliğinin yaygın olması, üretim kapasitenin geliştirilmesine bir engeldir.” ifadesini kullandı.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın