Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ülke ekonomisinde her yıl yaklaşık 500 milyon lira maddi kayba neden olan şap hastalığının sorun olmaktan çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın hazırladığı ve diğer milletvekillerinin imzalarıyla destek verdiği araştırma önergesinde, şap hastalığının özellikle genç ve kültür ırkı hayvanlarda ölümle sonuçlanabilen, sürüler arasında çok süratli bir şekilde yayılma özelliği gösterdiği belirtildi.

Hastalık nedeniyle oluşan verim kaybı yüzünden bireysel üreticilere ve işletmelere yansıyan zararların sektörle sınırlı kalmadığına işaret edilen önergede, “Mihrakta kontrol mücadelesi ve rutin kontrol çalışmaları için devletin harcadığı kaynaklar da dikkate alındığında hastalığın ulusal düzeyde meydana getirdiği ekonomik kayıplar çok yüksek düzeylere çıkabilmektedir.” denildi.

Yıllık kayıp 472 milyon lira

Önergede şu tespitlere yer verildi: “2015 yılında, şap enfeksiyonlarının hayvanlarda 105 milyon TL değerinde verim kaybına neden olduğu, 83 milyon TL değerinde aşı kullanıldığı, 34 milyon TL değerinde de aşılama ücreti ödendiği tespit edilmiştir. Uzman görüşlerine göre hastalık mücadelesi ile ilgili olarak devletin yakıt, araç, personel gibi masraflarının; aşı masrafının 3 katı olarak dikkate alındığı bir hesaplamayla şap kaynaklı kayıpların yaklaşık 472 milyon TL olduğu hesaplanmıştır. Üreticimizin hastalık için harcadığı tedavi masrafları ile hastalığın piyasada oluşturduğu arz daralması sonucu meydana gelen fiyat artışı gibi etmenler de hesaplandığında, salgının gerçekte oluşturduğu kaybın çok daha fazla olduğu görülmektedir.”

Gelişmiş ülkelerde yok

Gelişmiş ülkelerde ortadan kaldırılan şap hastalığının, Türkiye’de yerleşik durumda olduğu ifade edilen önergede, “Çoğu zaman her yıl 1000’in üzerinde hastalık mihrakıyla mücadele etmek zorunda kalınmaktadır. Bu durumun nedenlerinin araştırılması ve çözüme kavuşturulması amacıyla bir Meclis Araştırması yapılmasının hayvancılık sektörü için gerekli olduğu kanaatindeyiz.” denildi.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın