Tarımsal sulama kaynaklı elektrik borcu bulunan çiftçilerin destekleme ödemelerine bloke konulacak (Photo: Pixabay/feraugustodesign)

Bazı illerde tarımsal sulama kaynaklı elektrik borcu bulunan çiftçilerin, borçlarını ödeyinceye kadar 2017 ekilişi fark ödemesine konu tarımsal ürünlerdeki destek ödemelerine bloke konulacak. Borca itiraz eden çiftçiler ise itirazlarını elektrik dağıtım şirketine yapmak zorunda.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, “Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2017 Ekilişine Ait Fark Ödemesi Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Uygulama Tebliği”, 25 Kasım 2017 tarih ve 30251 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ; Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde belirtilen yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren ve 2017 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrikten kaynaklanan borç için; 2017 ekilişi fark ödemesine konu ürünlerde çiftçinin alacağı fark ödemesi destek ödemelerine ödeme zamanında bloke konulması, çiftçinin muvafakati ile Şirkete aktarılması ve kalan kısmın çiftçiye ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, tebliğde adı geçen 6 ilde elektrik dağıtım şirketi (Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş), tarımsal sulamada elektrik kullanan ve alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile beraber alacak tutarını Bankaya iletecek.

Bakanlık tarafından Bankaya iletilen tarımsal destekleme ödemesine esas icmallerdeki çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile Şirket tarafından Bankaya iletilen elektrik borcu bulunan tüketicilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının eşleşmesi halinde, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin onuncu fıkrası uyarınca fark ödemeleri destekleme bedeli blokeli hale gelecek ve Banka bu bedelleri çiftçiye ödemeyecek.

Bloke konulmuş çiftçinin alacağı fark ödemesi destekleme hakedişinin çiftçiye ödenebilmesi için, Şirketin borcun ödendiğini Bankaya bildirmesi gerekecek. Bu bildirim yapıldıktan sonra destekleme alacağı hak sahibine ödenecek.

Çiftçinin, Bankaya müracaat ederek, dağıtım şirketi tarafından bildirilen borcun karşılığı meblağın Şirket hesabına aktarılmasını talep etmesi halinde; usulüne uygun düzenlenmiş Muvafakatnameye göre çiftçinin hak ettiği destekleme tutarından, dağıtım şirketi tarafından Bankaya bildirilen borç miktarı kadar kısmı şirket hesabına aktarılacak. Aktarım işleminden sonra çiftçinin bakiye alacağı kaldığı takdirde, kalan tutar çiftçiye ödenecek.

Dağıtım şirketi, borçlulara ait bilgileri ve borç miktarlarını gösteren listeleri ödeme yapılmadan en geç üç iş günü önceden Bankaya iletecek. Çiftçiler, borca ilişkin itirazı dağıtım şirketine yapacak.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın