Damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinden, inşaat (yeni yatırım, kapasite artırımı/rehabilitasyon), hayvan alımı (damızlık dişi buzağı alımı), makine alet ve ekipman alımı (yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı) yatırımları yapanlara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Bakanlar Kurulu’nun “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Kararı”, 03 Ağustos 2016 tarih ve 29790 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, yeni işletme açacak, kapasite artırımına gidecek ya da işletmesinde rehabilitasyon yapacak olan yetiştiricilere inşaat yatırımının %50’si hibe olarak verilecek. Hayvan alımında da yine üreticinin masrafının %50’si, Makine alet ve Ekipman alımında da üreticiye %50 hibe desteği devlet tarafından sağlanacak.

Destekler, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) en az 3 yıl kayıtlı, aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin bireysel veya bir arada yapacakları 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsayacak.

Hibe desteği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek illerde 2016-2018 yılları arasında uygulanacak.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın