Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 20 Ekim 2016 tarihinde ATP protokolü imzalandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan özel ekipmanın; onay, belgelendirme ve testiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere yetkilendirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 20 Ekim 2016 tarihinde ATP protokolü imzalandı.

Protokol ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin uluslararası anlaşma kapsamındaki bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılan özel ekipmanın; onay, belgelendirme ve testiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere Türk Standartları Enstitüsü’nün yetkilendirildi.

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma olan ATP Konvansiyonuna, Ülkemiz 2012 yılında taraf olmuştu. Anlaşma, bu alanda standartların belirlenerek uluslararası trafiğin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

TSE’den konuya ilişkin yapılan açıklamada; ülkemizde ATP konusunda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanacak yönetmelik ile Ulusal taşımacılık ağımızda da ATP şartlarının zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Böylece, bu anlaşma kapsamında, ülkemizde yapılacak olan kontroller ve belgelendirme işlemleri ile uluslararası gıda lojistiği trafiğinin rahatlatılacağı, buna ek olarak ulusal gıda lojistik ağımızda da izlenebilirlik sağlanarak, gıda güvenliğinin ve ürün kalitesinin arttırılmasının sağlanacağı ifade edildi.

ATP Anlaşmasına 47 Ülke Taraf

“Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma” (ATP) 1 Eylül 1970 tarihinde Cenevre’de imzalanarak 21 Kasım 1976’da yürürlüğe girdi. ATP anlaşmasına taraf olan 47 ülke bulunuyor.

Türkiye bu anlaşmaya 10 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanunla taraf oldu.

Ülkemizde ATP konusunda belgelendirme faaliyetleri zorunlu olmamakla birlikte uluslararası taşımacılıkta kullanılacak araçlar için ATP sertifikalarına ihtiyaç duyuluyor. Hâlihazırda ülkemizde üretilen araçların ATP tip testleri, aracı firmalar tarafından yurtdışında anlaşmalı oldukları test kuruluşlarına gönderilerek yapılıyor.

Dışa Bağımlılık Azaltılacak

TSE, ATP anlaşması ile üstlendiği bu görevin yanı sıra uluslararası taşımacılık alanında başka önemli görevleri de yerine getiriyor.

6 Mart 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile imzalanan yetki devri protokolü ile Tehlikeli Maddelerin demiryolu, havayolu, denizyolu ve karayolu ile taşınmasında kullanılan ambalaj, basınçlı kap, yük konteyneri, büyük paket, tank ve araçların belgelendirilmesi konusunda TSE ülkemiz adına yetkili kuruluş olarak atandı.

TSE Tehlikeli Madde Taşımacılığı-ADR kapsamında 6 Mart 2013 tarihinden bu yana; 16 bin 949 Durum Tespit Belgesi, 4 bin 332 ADR Araç Uygunluk belgesi,  bin 878 Tank Muayene Belgesi, 31 Tank Tasarım Onayı ve 28 Ambalaj Belgesi verdi.

Kurumun açıklamasında, tehlikeli madde taşımacılığında uygunluk değerlendirme hizmetlerini yurtiçinde sağlayarak dışa bağımlılığın kaldırılmasına imkân veren TSE’nin, bozulabilir gıda maddeleri taşımacılığında da aynı bilinçle hareket ederek sektörün ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçladığı bildirildi.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın