tarım buğday

Dekar başına 11 TL mazot ve gübre desteği, yağlık ayçiçeğine 40 kuruş/kg fark ödemesi, koloni başına 60 TL bombus arısı desteği geliyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği, 4 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 2016 yılı bitkisel üretime destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, 2016 üretim yılı içerisinde tarımsal faaliyette bulunan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere aşağıdaki alanlarda destekleme ödemesi yapılacak:

“Mazot ve Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Yurt içi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, İlave Sözleşmeli Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği.”

Belirlenen destekleme miktarları ise şöyle:

Mazot ve gübre desteği

Çiftçilere, 2016 üretim yılı içerisinde tarımsal faaliyette bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. Mazot ve gübre desteği dekar başına 11 TL olarak belirlendi. ÇKS’de kayıtlı çiftçiler, 2016 üretim yılında mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememesi halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 30 Aralık’a kadar yazılı bildirecek.

Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi

ÇKS’ye kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerine dekar başına 100 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Organik tarım desteklemesi

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre organik tarım yapan, OTBİS’te ve ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı, 2016 yılı hasadını gerçekleştirmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere, Organik Tarım Desteklemesi yapılacak.

Dört kategoriye ayrılan organik tarım desteklemelerinde, 1. Kategoride yer alan ürünlere 100 TL/da, 2. Kategori ürünlere 70 TL/da, 3. Kategori ürünlere 30 TL/da ve 4.kategori ürünlere 10 TL/da destekleme ödemesi yapılacak.

İyi Tarım Uygulamaları desteği

Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere destekleme ödemesi ise yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak gerçekleştirilecek. Destekleme miktarları ise Meyve-sebzede 50 TL/da, örtüaltı üretimde 150 TL/da ve süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkilerde 100 TL/da olarak belirlendi.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteklerinden de belirlenen havzalarda, 2016 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, ÇKS kayıtlarını zeytinyağı fark ödemesi desteği dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda yararlanacak.

Yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi fark ödemesi desteği almayı hak eden üreticiler, bu ürünleri sözleşmeli üretim yöntemiyle üretmeleri ve sözleşmelerini 2 Eylül 2016 tarihine kadar kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne teslim etmeleri durumunda ilave sözleşmeli üretim desteğinden faydalanacak.

Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılacak.

Yem bitkileri ve sertifikalı tohum desteklemeleri

Çok yıllık yem bitkilerinden yonca, korunga, yapay çayır mera, tek yıllık yem bitkilerinden, fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, yem baklası, iskenderiye üçgülü, İtalyan çimi ayrıca buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin yeşil ot hasatı ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılacak.

Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen, belirlenen türlerin tohumları için de kilogram, fidanları için adet başına destekleme ödemesi yapılacak. Tebliğde yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteğinin de esasları belirlendi.

Bu arada, geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az beşte birinde gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 15 Ekim 2016 – 31 Mart 2017 tarihlerinde gençleştirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Söz konusu tebliğ, bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi hükümleri için 16 Aralık 2015, diğer hükümler için de 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın