Gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında alınacak önlemler arasında, gıda ürünlerinde arz ve fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine ve zamanında tedbir alınmasına imkan tanıyacak kapsamlı bir erken uyarı mekanizması kurulması da yer alıyor.

Başbakanlık, gıda enflasyonuna yönelik yapılması planlanan değişiklikleri açıkladı. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında kurulan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi yeniden yapılandırılacak. Komitenin sekreteryası ise Merkez Bankası tarafından yürütülecek.

Başbakanlık Basın Ofisi, 20 Eylül 2016 tarihli Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınan “Gıda Enflasyonu” konusunda açıklama yayınladı. Gıda ve tarım ürünleri arzının ve fiyatlarının sürdürülebilir yapıda olmasının sosyal ve ekonomik açılardan önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, enflasyon seviyesi ve oynaklığı üzerindeki gıda kaynaklı etkilerin yönetilmesinin fiyat istikrarını desteklemek ve enflasyonda öngörülebilirliği artırmak suretiyle toplumsal refaha katkıda bulunması beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda yapılacak değişiklikler konusunda şu bilgilere yer verildi:

 • 9 Aralık 2014 tarih ve 29200 sayılı Başbakanlık genelgesi ile kurulan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi yeniden yapılandırılacak.
 • Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Başbakan Yardımcısı’nın başkanlığında; Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanları’nın katılımıyla oluşacak.
 • Komite’nin sekretaryası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülecek.
 • Gıda ürünlerinde arz ve fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine ve zamanında tedbir alınmasına imkan tanıyacak kapsamlı bir erken uyarı mekanizması kurulacak.
 • Gıdada arz ve fiyat dalgalanmalarını azaltmaya yönelik, sektör dengesini gözeten dış ticaret uygulamaları geliştirilecek. Gerektiğinde geçici olarak ithalat tedbirleri alınacak.
 • Rekabetçi fiyat oluşumuna ve gıda piyasasında derinliğin sağlanmasına imkan tanıyacak şekilde Hal Yasası’nda düzenlemeler gerçekleştirilecek.
 • Üretici birliklerinin güçlendirilmesi ve gıda piyasasında daha etkili oyuncular haline gelmeleri için destek ve teşvikler sağlanacak.
 • Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde kapasite artırılacak.
 • Gıda ürünlerinde fire oranlarını azaltacak lojistik tedbirler alınacak; nakliye, depolama, işleme, ambalajlama ve sınıflandırma konularında üreticilere destek ve teşvikler sağlanacak.
 • Gıda ürünlerinde rekabetçi fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla yeni perakende satış ve pazarlama modellerinin geliştirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.
 • Tarımsal verimlilik ile tarım katma değerinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere tarım bankacılığını teşvik edici düzenlemeler gerçekleştirilecek.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın