Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yeni kurulması öngörülen “Belirli Gıda Bileşenleri, Beyanlar ve Yeni Gıdalar Komisyonu”nda görev almak isteyen bilim adamlarına çağrıda bulundu.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan duyuruda, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 26’ıncı maddesi ve “Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, gıda ve yem güvenilirliği, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı konularında bağımsız, tarafsız şeffaf ve bilimsel esaslara dayalı risk değerlendirme çalışmalarını yürütmek üzere, üyeleri araştırma kurumları, araştırma enstitüleri, üniversitelerin konu ile ilgili fakültelerinin temsilcileri ile gerektiğinde diğer uzman kişilerden oluşan Bilimsel Komite ve Komisyonlar kurulduğu belirtildi.

Bu kapsamda kurulması öngörülen Komisyonlardan birisinin de “Belirli Gıda Bileşenleri, Beyanlar ve Yeni Gıdalar Komisyonu” olduğu kaydedilen duyuruda şu bilgilere yer verildi:

“Belirli Gıda Bileşenleri, Beyanlar ve Yeni Gıdalar Komisyonunun; gıdalardaki sağlık beyanlarının bilimsel olarak doğrulanması, yeni gıdaların (novel foods) güvenilirliği, bebek formüllerinde kullanılacak maddelerin güvenilirliği ve uygunluğu, gıdalara eklenen besin öğesi kaynaklarının (vitamin ve mineral kaynakları vb.) ve diğer maddelerin (teknolojik amaçlar dışında eklenen maddeler) güvenilirliği, vitamin ve minerallerin tolere edilebilir üst alım düzeyleri, belirli gıda bileşenlerinin alerjik reaksiyonlara veya intolerans reaksiyonlarına yol açma potansiyeli vb. konulara ilişkin gerekli bilimsel değerlendirmeleri yaparak bilimsel görüşler oluşturması beklenmektedir. Bu Komisyonun, tıp, pediatri, klinik immünoloji, gastroenteroloji, metabolik hastalıklar, fizyoloji, beslenme, bebek beslenmesi, sporcu beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi, gıda alerjileri/intoleransı, toksikoloji, kimya, gıda kimyası, biyokimya, gıda bilimi ve teknolojisi vb. alanlarda çalışan, tercihen risk değerlendirme konusunda deneyimli uzman bilim insanlarından oluşturulması planlanmıştır.

Bu kapsamda, Komisyonda görev almak isteyen bilim insanlarının/uzmanların, başvurularını http://riskbasvuru.tarim.gov.tr adresinden en geç 15/10/2016 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. İhtiyaç duyulması halinde, yapılacak başvurulara ilişkin her türlü soru ve önerileri için risk@tarim.gov.tr adresinden Genel Müdürlüğümüz ile iletişime geçilebilmektedir.”

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın