“Her şeyin bol olduğu bir dünyada hala 800 milyon insanın açlık çekiyor olması kabul edilemez” diyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, bu durumu topyekün bir ahlaki ve siyasi yetersizliği ortaya koyduğunu vurguladı.

Ban Ki-moon, dünyanın açlık ve yetersiz beslenmenin nedenlerini ortadan kaldırma konusunda ilerleme sağladığını, ancak hala aşılması gereken konular olduğunu, bu nedenle herkesin yeterli oranda gıdaya erişim hakkının sağlanmasının küresel bir öncelik olmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Ban, üye devletleri bu konuda birlikte çalışmaya çağırdı.

Ban, 22 Eylül’de 71. Genel Kurul oturumları kapsamında BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarımsal Kalkınma Uluslararası Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Sıfır Açlığa Giden Yol” (Pathway to Zero Hunger) başlıklı üst düzey toplantıda konuşan Ban, “Her şeyin bol olduğu bir dünyada hala 800 milyon insanın açlık çekiyor olması kabul edilemez” dedi.

Ban, “Bu durum topyekün bir ahlaki ve siyasi yetersizliği ortaya koyuyor” dedi.

Söz konusu üst düzey toplantının bir diğer amacı da Genel Sekreter tarafından 2012 yılında başlatılan Sıfır Açlık Mücadelesi (Zero Hunger Challenge) kampanyası için desteğin artırılmasını da sağlamaktı.

Sıfır Açlık Mücadelesi açlığı sonlandıracak, her türlü yetersiz beslenmeyi ortadan kaldıracak ve herkesi kapsayan ve sürdürülebilir gıda sistemlerini öngören Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Genel Sekreter Ban, dünya liderlerini söz konusu kampanya kapsamında herkesin yeterli beslenme hakkını kullanabildiği ve gıda sistemlerinin herkesi kapsayıcı, güçlü ve sürdürülebilir olacağı bir dünya yaratmak için birlikte çalışmaya çağırdığını hatırlattı.

Ban, “Bu vizyon Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin merkezinde yer alıyor. 2030 Gündemi sayesinde tarih boyunca kulakları sağır edercesine yükselen açlık ve yetersiz beslenme çığlığını herkes için sonlandırma imkanına sahibiz” dedi.

Ban, herkesi kucaklamayı taahhüt eden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ana amacının tarım ve gıda sistemlerini dönüştürerek kırsal kesimde refahın artırılmasını ve yoksulluğun sonlandırılmasını; tarımın iklim değişikliği ile mücadelenin merkezin yerleştirmesini ve gıda güvenliğini teşkil ederek huzur içinde yaşayan toplumlar inşa etmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Ban, “Açlık ve yetersiz beslenmenin temel nedenlerini ortadan kaldırarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyebiliriz” dedi.

Ban, son dört yıl içinde bu alanda gerçek anlamda ilerleme sağlandığını ve yetersiz beslenen insan sayısının 70 milyon azaldığını belirtti.

Gıda israfının önlenmesinin artık küresel bir öncelik haline geldiğini belirten Ban, dünya liderlerinin 2030 Gündemini kabul ederek Sıfır Açlık ilkesini yerine getireceklerini de taahhüt etmiş olduklarını söyledi.

Ban, Sıfır Açlık Mücadelesi kampanyasını bu yıl sonunda dolacak görev süresinin sonrasında da FAO, WFP ve IFAD tarafından sürdürülmesini istedi.

Ban, sıfır açlık hedefinin gerçeğe dönüşeceğinden emin olduğunu, birlikte çalışılması halinde sağlıklı bir dünyada insanların refahın, sağlıklı ve onurlu bir yaşamın ve fırsat eşitliğinin teşkil edildiği bir geleceğe sahip olabileceklerini söyledi.

Etkinliğin diğer ortakları ise BM Genel Sekreterinin Gençlik Temsilcisi’nin Ofisi ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi oldu.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın