AB menşeli beyaz şeker ithalatında 2016 yılı için açılan tarife kontenjanının ilgili tebliğ uyarınca dağıtımından kalan kısmı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü öncelikli olmak üzere şeker pancarından şeker üreten firmalara tahsis edilecek.

Avrupa Birliği (AB) menşeli beyaz şeker ithalatında bu yıl için açılan tarife kontenjanının dağıtımından kalan kısmı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü öncelikli olmak üzere şeker pancarından şeker üreten firmalara tahsis edilecek.

Ekonomi Bakanlığının Avrupa Birliği̇ Menşeli̇ Şeker İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Kalan Kısmının Dağıtımına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB menşeli beyaz şeker ithalatında 2016 yılı için açılan tarife kontenjanının ilgili tebliğ uyarınca dağıtımından kalan kısmı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü öncelikli olmak üzere şeker pancarından şeker üreten firmalara tahsis edilecek.

Tarife kontenjanı tahsisatı talebinde bulunabilecek nitelikteki firmaların, 15 gün içerisinde tahsisatı talep edilen tarife kontenjanı kapsamı ürüne ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile miktarını belirtmek suretiyle yazılı olarak Bakanlığa müracaat etmeleri gerekiyor.

Bakanlığın “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi̇, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliği’nde de değişikliğe gidildi.

Buna göre 9 Ağustos 2016 tarihinden sonra vergi, resim ve harç istisna belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9 Ağustos 2016 tarihinden önce olduğunun belgelenmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden öngörülen şartlar çerçevesinde belge tanzim edilebilecek. Söz konusu tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

HENÜZ YORUM YOK

Bir Cevap Yazın